Menu

Rekonštrukcia priestoru pred DK Javorina

 Jarné mesiace sú u väčšiny z nás dlho očakávaným obdobím, keď po pochmúrnych dňoch prichádza čas, kedy si užijeme viac svetla, slnka, načerpáme potrebnú energiu. Príroda sa prebúdza do nového života a my takisto máme chuť tvoriť,  vylepšovať a budovať. Zveľaďujeme  nielen súkromné príbytky, ale pozitívne je, keď sa modernizujú a skrášľujú i verejné priestory.  Práve o tejto skutočnosti chcem napísať pár riadkov.

Budova domu kultúry si už čo to pamätá. Ťažko by sme zrátali počet akcií, ktoré sa tu uskutočnili, no spočítať návštevníkov by už bolo celkom nemožné. Pre každé obdobie bol príznačný určitý druh kultúry a zábavy. Dom odborov a neskôr Dom kultúry Javorina bol  vždy pre Staroturiancov dôležitou ustanovizňou.

Takmer 54-ročná budova si vyžaduje určité opravy, ale našou snahou je i jej modernizácia.  Každým rokom sa snažíme vynoviť určitý priestor. Ale to čo vidí i okoloidúci občan, či návštevník Starej Turej je vonkajší priestor budovy. Postupne meníme dosluhujúce okná, v minulom roku sa zrealizovala rekonštrukcia hlavného schodiska. S potešením sme prijali informáciu o pripravovanom projekte na  úpravu priestoru pred domom kultúry. Mesto v tomto roku vyčlenilo finančné prostriedky, aby priestor nadväzoval na námestie a dom kultúry bol dôstojnou dominantnou budovou.  Realizáciou projektu bola poverená mestská organizácia Technické služby. To, čo dokázali urobiť za necelé dva mesiace si zaslúži veľké poďakovanie. Ich činnosť je veľmi rôznorodá. Starajú sa o verejnú zeleň, údržbu ciest a chodníkov, vývoz komunálneho odpadu, triedenie separovaného zberu a mnohé ďalšie práce, ktoré mnohí občania považujú za samozrejmosť. Ich finančné a teda aj personálne možnosti sú obmedzené, pri akciách ako bola táto rekonštrukcia, musia byť presunutí pracovníci z iných úsekov, aby dokázali splniť stanovené termíny. Pracovali od ráno do večera, nevynímajúc víkendy. Vďaka tomu sa podarilo plánovaný termín dokončenia projektu  splniť. Veľkú zásluhu na tom má pán Juraj Straka a pani riaditeľka Janka Vráblová. Počas prác museli neustále riešiť aktuálne sa vyskytujúce problémy, ale všetko zvládli na výbornú.

Ešte raz chcem srdečne poďakovať všetkým pracovníkom technických služieb, ktorí sa podieľali na realizácií projektu, vedeniu mesta i poslancom MsZ za to, že Dom kultúry Javorina opäť opeknel a je dôstojným kultúrnym stánkom.

Eva Adámková