Menu

Odľahčovacia služba

Táto služba sa poskytuje občanovi, ktorý opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) odkázanú na pomoc podľa posudku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a to počas obdobia (najdlhšie 30 dní v kal. roku), v ktorom občan, ktorý opatruje, toto opatrovanie nemôže vykonávať.
Mesto Stará Turá, Publikované: 30.1.2017 | Aktualizácia: 5.6.2017