Menu

Nestaňte sa ďalšou obeťou

Približne od roku 2002 mestská polícia v Starej Turej realizuje projekt „Nestaňte sa ďalšou obeťou“. Podstatou je nočné preverovanie odstavených motorových vozidiel na verejných parkoviskách. Členovia hliadky osobne  (nie zo služobného vozidla)  kontrolujú, či je auto uzamknuté, alebo sa v ňom nenachádzajú hodnotné predmety. V prípade nedostatočného zabezpečenia, okamžite vykonajú potrebné opatrenie na zabránenie vzniku škody. Napríklad zistia majiteľa a spoločne sa dohodnú na ďalšom postupe. Alebo, pokiaľ je to technicky možné, zabezpečia vozidlo a informujú vlastníka. Inokedy zaistia vyzdvihnutie zabudnutého cenného predmetu, ktorý si vo vozidle všimli. Niekedy sa nepodarí zistiť totožnosť držiteľa. V takom prípade hliadka zanechá za stieračom vozidla leták. Uvedie dátum a čas obhliadky vášho vozidla a kontakt, kde si môžete preveriť čo sa udialo.

Môžete si položiť otázku, či nie je riziko upozorniť letákom na „väčšiu dostupnosť“ majetku občanov. Istá miera rizika tu je. Skúsenosť však potvrdzuje, že ešte nikdy nedošlo k odcudzeniu, alebo ku škode, v prípade umiestnenia letáku.

Ročne MsP v našom meste vykoná nespočet takýchto preverení. Množstvo písomných upozornení sa ráta na niekoľko desiatok.

 

K stiahnutiu