Menu

KONTROLA OBJEKTOV - PREVENCIA VLÁMANIA

Kontrola objektov

Našou snahou je, aby sa občania mesta Stará Turá cítili bezpečne.  Vieme, že existujú ľudia, ktorí sa chcú násilím zmocniť vášho majetku, preto je veľmi dôležité mať ho dostatočne zabezpečený.

Chceme prispieť v čo najväčšej miere k ochrane Vášho majetku. Počas víkendov, sviatkov, ale hlavne počas nočných a v skorých ranných hodinách kontrolujeme objekty aj viac krát za 24 hodín. Hľadáme zraniteľné miesta (nedostatočné osvetlenie, nedostatočne zabezpečené okná, dvere a pod.)

Na zistené nedostatky sa snažíme upozorniť majiteľa, príp. prevádzkovateľa, prípadne navrhnúť možné riešenia. Monitorujeme podozrivé osoby a hľadáme súvislosti medzi pohybom týchto osôb a kriminálnymi udalosťami (vlámanie, poškodzovanie, vandalizmus a pod. ) Skutočnosti týkajúce sa pohybu podozrivých osôb a vozidiel pohybujúcich sa v intraviláne nášho mesta sú pravidelne, každý mesiac postúpené na odbor kriminálnej polície, čím sa snažíme v čo najväčšej miere prispieť k vašej bezpečnosti a ochrane vášho majetku.

Budeme veľmi radi ak nás budete kontaktovať vždy, keď zistíte, že sa v okolí vášho objektu pohybuje podozrivá osoba, či podozrivé vozidlo. V prípade podozrivej osoby je veľmi dôležité všímať si:

·      výšku postavy,

·      farbu pleti,

·      približný vek,

·      pokrývku hlavy prípade účes,

·      oblečenie,

·      zvláštne, výrazné znamenia (šperky, jazvy, tetovanie),

·      dátum a čas.

V prípade podozrivého vozidla je dôležité si všímať:

·      farbu, typ ,

·      špz. ,evidenčné číslo,

·      prípadné nápadné poškodenia na vozidle,

·      osádku vozidla,

·      dátum a čas.

Mestská polícia Stará Turá v uvedenom projekte stále pokračuje. Majiteľom či prevádzkovateľom je pri vykonanom pohovore odovzdaný leták s dôležitými informáciami, kľúčenka s telefonickým kontaktom na MsP a nálepka informujúca, že objekt je pravidelne kontrolovaný Mestskou políciou.

 

Tel. kontakt: MsP Stará Turá:, 0907 772868.

 

 

MsP, Publikované: 25.3.2018