Občan vybavuje

Ekonomicky oprávnené náklady Zariadenia opatrovateľskej služby a Opatrovateľskej služby

Ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 7.4.2020 | Aktualizácia: 30.1.2023
Nastavenia cookies