Cenné ocenenie pre mesto Stará Turá

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky svojou ekonomickou a hospodárskou analýzou každoročne posudzuje prostredia samospráv. I v minulom roku tomu nebolo inak. Cieľ takéhoto hodnotenia je v posudzovaní a členení obcí a miest s predpokladom stabilného rozvoja.

2926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnané s výsledkami okresu a kraja.

S potešením môžeme konštatovať, že na základe hodnotenia Národného informačného strediska Slovenskej republiky, ocenili a vyhodnotili naše mesto Stará Turá ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja. Zaradili sme sa tak medzi 30,2 % obcí, kde využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj.

Na základe úspešného hodnotenia bola mestu udelená i Pečať Rozvoja obcí a miest. Pečať Rozvoja obcí a miest je medializovaná v systéme, ktorý využívajú finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí.

Toto ocenenie nás nielen teší, ale i zaväzuje do ďalšej práce v napredovaní nášho mesta, aby sa tu občania mohli cítiť spokojne, bezpečne a komfortne.

Mesto Stará Turá, Publikované: 24.3.2017
Nastavenia cookies