Samospráva

IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 26.3. 2015 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 30.3.2015