Zmluva č. KaHR-22VS-1001/0289/95

Typ: Dodávateľská
Číslo: KaHR-22VS-1001/0289/95    
Predmet : Zmluva o poskytnutí NFP 
Partner: Slovenská inovačná a energetická agentúra
IČO: 00002801
Adresa: Bajkalská 27, 82799 Bratislava
Poznámka: Projekt: Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1. etapa
Dátum zverejnenia: 5.3.2013 
Dátum uzavretia zmluvy: 18.1.2013 
Dátum účinnosti: 6.3.2013 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 249 850,00 EUR 
  Zmluva o poskytnutí NFP, Veľkosť: 685.5 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Projekt "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1. etapa"

Dodatok: Projekt: Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1. etapa

Dodatok: Zmena názvu banky na strane Prijímateľa

Dodatok: Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Nastavenia cookies