ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA STARÁ TURÁ

Vo štvrtok 21.9.2023 od 13.00 hod. prebehlo 9. zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Poslanci postupne prebrali celkovo 17 rokovacích bodov. Následne ešte predniesli svoje interpelácie a vypočuli si rôzne námety v bode rôzne.Na záver zasadnutia poďakoval primátor mesta všetkým, ktorí sa podieľali a účastnili na nedávnych podujatiach organizovaných MsÚ.

V úplnom závere pogratuloval novozvolenej riaditeľke CVČ Stará Turá PhDr. Kristíne Kotrasovej k zvoleniu a zaželal jej mnoho pracovných i osobných úspechov.

Ak ste zasadnutie nestihli on-line môžete si ho pozrieť zo záznamu na youtube mesta Stará Turá.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=urARj0UfTEM

MsÚ Stará Turá, Publikované: 22.9.2023 | Aktualizácia: 22.9.2023
Nastavenia cookies