Samospráva

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre šport zo dňa 2.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre šport, ktoré sa konalo dňa 2.12.2019 v malej zasadačke Mestského úradu v Starej Turej.

K stiahnutiu