Menu

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 23. mája 2012

MsÚ Stará Turá, Publikované: 29.5.2012