„Žabka“ privítala deti v nových priestoroch

201711081200210.kalendar-akcii-na-2017

Materské centrum Žabka sa aj v sezóne 2017/2018 uchádza o priazeň staroturianskych detičiek a ich mamičiek, ktoré tu môžu tráviť spoločné chvíle. Centrum ich privíta v novom šate, do ktorého sa prezlieklo s pomocou šikovných ujov stavbárov. Počas mesiacov august a september vymenila spoločnosť Eurowin Pro, s. r. o., všetky okná, ktoré sú teraz bezpečné, dovoľujú bezproblémové vetranie a neuniká tadiaľ teplo. Po výmene okien bolo potrebné vymaľovať celý priestor Žabky. Túto prácu hravo zvládol pán Jarábek s pomocníkmi. A keďže Žabka patrí deťom a je pre deti, na vymaľované steny pribudli krásne detské obrázky talentovanej Staroturianky Lenky Hluchej. Okrem priestoru Žabky, prešiel zmenou aj vstup do materského centra, ktorý bol dlhodobo v havarijnom stave.

Naše poďakovanie patrí spoločnosti Technotur, s. r. o., a mestu Stará Turá. Iba vďaka ich ochote, rýchlemu jednaniu a finančnej investícii sa vymenili okná a vznikol bezpečný vchod do budovy. Ďakujeme tiež spoločnosti PreVak, s. r. o., ktorá dala vypracovať projekt rekonštrukcie a zabezpečila opravu elektriny v budove. Spoločnosti tiež ďakujeme za spoluprácu pri realizácii všetkých prác. Materské centrum Žabka sa na obnove priestorov podieľalo aj v rámci vlastných zdrojov Zabezpečili sme financovanie vymaľovania priestorov približne v sume 1 250 €. Tieto peniaze získalo centrum z 2 % daní od rôznych právnických a fyzických osôb, no v najväčšej miere od spoločnosti Elster, s. r. o., v súčasnosti Honeywell, s. r. o. Aj im patrí veľké poďakovanie.

S novým zrekonštruovaným priestorom „Žabky“ sa mohli malí aj veľkí návštevníci zoznámiť 2. októbra na slávnostnom otvorení centra.  Okrem nich prišiel na otvorenie aj šašo Fifo a jeho pomocníčka Vierka a pre deti si pripravili interaktívne divadielko o Začarovanom prasiatku. Centrum praskalo vo švíkoch a viac ako 30 detí si spoločne s rodičmi a ďalšími rodinnými príslušníkmi užili nielen divadlo, ale aj herňu. Detičky prišla navštíviť i pani primátorka mesta Stará Turá, Ing. Anna Halinárová.

V materskom centre Žabka bude aj v tejto sezóne otvorená herňa počas pracovných dní od 9.00 do 11.30 h. V doobedných hodinách budú podľa kalendára pripravované rôzne aktivity pre deti od narodenia do 3 rokov. Poobedia sú venované mamičkám, na rôzne vzdelávacie (angličtina, kurz excelu...) a pohybové aktivity (joga, body toning...) a tiež besedy. O všetkých aktivitách sa dozviete bližšie informácie raz mesačne z plagátikov, ale aj z našej FB stránky MC Žabka Stará Turá. 

 

Tešia sa na Vás Vaše Žabky

Materské centrum Žabka Stará Turá, Publikované: 8.11.2017 | Aktualizácia: 8.11.2017
Nastavenia cookies