Samospráva

Z denníka mestskej polície - rok 2022

Január

§ Dňa 15.12.2021 bola hliadka MsP  o 11:55 hod. požiadaná OO PZ  o súčinnosť, pri zásahu v miestnom pohostinstve. Na mieste sa už nachádzali pracovníčky Úradu verejného zdravotníctva. Hliadky MsP a OO PZ zaisťovali ich bezpečnosť pri výkone kontroly a legitimáciu osôb, ktoré sa nachádzali vo vnútri podniku, napriek skutočnosti že to bolo zakázané. Podnik bol otvorený odzadu a vo vnútri sa nachádzalo 13 osôb ktoré konzumovali alkohol. Prevádzkovateľ tvrdil že všetci prítomní sú u neho na pracovnom pohovore. Pracovníčky Úradu verejného zdravotníctva spísali na mieste zápisnicu a budú vec riešiť v zmysle platných nariadení.

§ Dňa 27.12.2021 v  čase 11:10 hod. prijala hliadka telefonický oznam, že v činžiaku na ul. Lipovej  sa nachádza muž, ktorý zvoní pri dverách bytov a ponúka na predaj paplóny. Hliadka oznam preverila, jeden člen  zostal vo vestibule vchodu a druhý sa vyviezol na najvyššie poschodie výťahom a tak sa podarilo "predajcu" zaistiť.  jednalo sa o B.M. bytom Dubnica nad Váhom. Hliadka chcela menovanému uložiť blokovú pokutu za nepovolený podomový predaj, ale muž uviedol, že nemá pri sebe hotovosť. Na základe tejto skutočnosti bola privolaná hliadka  OOPZ , aby oni pánovi B. uložili pokutu nezaplatenú na mieste. Tí si pána B.  "prelustrovali" a bolo zistené, že menovaný je v pátraní pre rôzne opakované krádeže. Na základe zistených skutočností si ho OO PZ prevzalo k ďalším potrebným úkonom.

§ Dňa 10.1.2022 v čase o 15:47 hod.  na MsP oznámené, že na ul. Úradníčkovej vo vchode do bytových a nebytových priestorov prosí o pomoc žena, ktorá sa vymkla a nevie sa dostať dovnútra do bytu ani von cez hlavný vchod, ktorý bol uzamknutý. Hliadka oznam preverila, na mieste bolo zistené, že žena je T.O. bytom Ukrajina , ktorá si zabuchla kľúče v prenajatom byte a nevie čo má robiť. Hliadke sa podarilo cez petlicu otvoriť dvojkrídlové hlavné dvere do objektu avšak zabuchnuté dvere do bytu už nie, nakoľko by mohlo dôjsť k ich poškodeniu. Z tohto dôvodu bol na miesto privolaný pracovník kľúčovej služby, ktorý bytové dvere otvoril.

§ Dňa 12.1.2022 bola v čase o 12:10 hod na MsP prinesená pánska taška, ktorá sa našla na ulici Dibrovovej . V nej sa nachádzali doklady, peňaženka a rôzne veci. Hliadka prezretím tašky zistila, že majiteľom  je M. S. bytom Bratislava. V taške sa nachádzal aj telefonický kontakt na jeho manželku, ktorú hliadka o veci informovala. V čase 13:10 hod. si majiteľ prišiel svoje veci prevziať.


Február

§ Dňa 8.1.2022  sa v čase o 00:08 hod. dostavila hliadka OO PZ a požiadala o prezretie kamerového záznamu z kruhového objazdu. Na nich boli zachytené 3 vozidlá, ktoré sa naháňali po uliciach mesta a na námestí Schweitzera spôsobili škodovú udalosť na zaparkovanom vozidle. Išlo o vozidlá Favorit a Feliciu z okresu Myjava  a VW z okresu NMn/V.  Hliadka si zapísala presné časy, farbu vozidiel a oblečenie posádok. Myjavské vozidlá boli následne zosnímané kamerami na čerpacej stanici OMV na Myjave. Vozidlo Felicia sa podľa svedkov do Starej Turej ešte vrátilo. Vec je v riešení OO PZ a Dopravnej polície.

§ Dňa 16.1.2022  bolo v ranných hodinách oznámené, že na ulici SNP pri novinovom stánku bolo počuť buchnutie podobné  nárazu vozidla. Na uvedenom  mieste bolo zistené, že na parkovisku  je poškodené zaparkované vozidlo Grand Voyager, do ktorého narazilo iné vozidlo. Na mieste sa však iné vozidlo nenachádzalo. Hliadka sa pri kontrole v uliciach mesta pokúsila identifikovať podozrivé vozidlo, nakoľko bolo pravdepodobné, že má poškodenú prednú časť, čo sa však nepodarilo. Pri kontrole miesta pravdepodobnej nehody hliadku MsP zastavil majiteľ poškodeného vozidla F.Č s tým, že sa mu prostredníctvom dopravnej polície ozval vinník nehody. Ten po incidente celú vec riadne oznámil na DP a priznal  spôsobenie nehody.  Jednalo sa staršieho dôchodcu, ktorý sa pri parkovaní pomýlil a namiesto brzdy zatlačil na plyn. Celá vec bola spísaná privolanou  hliadkou dopravnej polície.

§ Od polovice mesiaca január sa MsP  vo zvýšenej miere zaoberá kontrolou dodržiavania dopravného značenia B 33 (zákaz státia) a IP-16 (vyhradené parkovisko) na ulici Mýtnej pri poliklinike. Na uvedenom mieste bol zvýšený počet parkovacích miest vybudovaním nového parkoviska vedľa kotolne. Nezodpovední vodiči svojim konaním komplikujú prejazd sanitným vozidlám. Svoje konanie tak doposiaľ oľutovalo 26 takýchto vodičov, ktorí boli za nerešpektovanie spomenutých dopravných značiek sankcionovaní uložením blokovej pokuty. 

§ Dňa 4.2.2022 sa o 16:30 hod. na MsP dostavila Z. N.  spolu s mladistvým synom M.V. za účelom objasnenia priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami §30, zákona 372/1990. Mladistvý M. V.  fajčil pred objektom ZŠ.  Menovaný vypovedal ku skutkovej podstate priestupku, pričom však neuviedol totožnosť osoby, ktorá mu umožnila užívať tabakové výrobky.

§ Dňa 9.2.2022  sa v čase od 08:00 do 11:20 hod. hliadka MsP za účasti zástupkyne ZŠ, Oddelenie školstva a sociálnych vecí Stará Turá, ÚPSVR Nové Mesto n/V a člena PZ zúčastnila na pohovore s rodičmi a maloletými osobami z dôvodu rizikového správania maloletých. U všetkých šiestich žiakov sa začala prejavovať náchylnosť k sociálno-patologickým javom, čo následne nepriaznivo ovplyvňuje chovanie ostatných žiakov a rovesníkov. Pohovory boli vykonávané vždy po jednom a za účasti zákonných zástupcov. 


Marec

§ Dňa 11.2.2022 o 10:15 hod prijatý telefonický oznam z lekárne na tržnici, že tam našli na okne vonku peňaženku.  Hliadka prišla na miesto a peňaženku prevzala. Nenachádzala sa v nej žiadna hotovosť, ale boli tam doklady, TP, zdravotná kartička a bankomatové karty na meno K. R. bytom Rudník. Hliadka následne zistila kontakt na pána K a informovala ho o náleze. Ten si príšiel peňaženku osobne prevziať na stanicu MsP.

§ Dňa 16.2.2022 sa v čase o 09:20 hod. dostavili na MsP zamestnanci z firmy I&M Falcons s.r.o (odchyt holubov do živolovných pascí). Hliadka s nimi prešla miesta vhodné na odchyt holubov v meste Stará Turá. Po dohovore boli umiestnené dve klietky na odchyt holubov a to na streche bývalého internátu na ul. Štefánikovej a po dohode s manažérkou OC na streche budovy nad Tescom. Na OC boli s manažérkou dohodnuté aj priebežné vstupy pracovníkov firmy na strechu a to raz týždenne. Všetky úkony okolo odchytu holubov si zabezpečuje firma sama.

§ Dňa 25.2.2022 v čase o 07:10 hod. sa na MsP dostavila K.T. a doviedla veľkého čierneho psa. Ten sa túlal bez majiteľa po ulici Lipovej. Nakoľko pes nechcel nastúpiť do vozidla a bránil sa aj naloženiu musel byť do služobného koterca cez mesto odvedený pešo. Psovi bola v koterci zabezpečená voda a krmivo. Tiež bolo zabezpečené zverejnenie na stránke mesta. Na základe zverejnenia na internete sa prihlásil majiteľ M. R. ten si vo večerných hodinách prišiel psa prevziať. Tiež uhradil blokovú pokutu, lebo nezabezpečil psa proti úteku z chovného priestoru.

§ Dňa 3.3.2022 o 23:56 hod službukonajúca z linky 155 požiadala hliadku o použitie prístroja AED, k udalosti na ulici Štefánikovej. Bolo nahlásené, že O.K leží vo vani a nehýbe sa. Na mieste bolo zistené že menovaná už nejaví známky života. Po konzultácii so službukonajúcou operátorkou bola konštatovaná smrť a zdravotná pomoc bola odvolaná. Následne bol privolaný obhliadajúci lekár. Na mieste zostal syn zosnulej I. K.

§ Dňa 11.3.2022  V čase o 23:37 hod. prijatý telefonický oznam, od operačného PZ, že na Starej Turej neslúži hliadka OO PZ a požiadal o súčinnosť. Preverovali sme oznámenie od A.Ž. ulica Hurbanova (menovaná tam ale nemá trvalý pobyt). Uviedla, že má nezhody s otcom, ten jej vypol webovú kameru a iné obvinenia. Po príchode na miesto na zvonenie nikto nereagoval, neotváral a v byte bola tma. Zistenia boli spätne oznámené na operačné PZ.


Apríl

§ Dňa 13.3.2022 v čase 16:13 hod. telefonicky oznámila pani B. M. že sa v jej byte bijú dvaja muži a údajne bol fyzicky napadnutý jej otec sestriným priateľom. Na mieste hliadka zistila, že k bitke naozaj prišlo medzi P. M. bytom  Stará Turá a N. G.  bytom Hrhov. Obaja boli  pod vplyvom alkoholu, našťastie nikto nemal žiadne zranenia. Pán P. M. následne išiel spať do spálne . Oznamovateľka požiadala  hliadku MsP, nech zabezpečí, aby z bytu odišla ich dcéra M. M.  a aj pán N. G., nakoľko mala obavu aby sa bitka nezopakovala.  Hliadka  oboch vyzvala aby byt  opustili. Asi po 5 minútach na miesto dorazila aj hliadka OOPZ .  Po opakovaných dôrazných výzvach nakoniec obaja  byt opustili. Vec si následne prevzala k doriešeniu hliadka OOPZ a obom uložila pokutu nezaplatenú na mieste za porušenie Občianskeho spolunažívania (zákon 372/1990 §49).

§ Dňa 28.3.2022 v čase o 19:45 hod. požiadal príslušník OO PZ Myjava hliadku o preverenie oznamu Pani E. O. nahlásila,že jej syn chce spáchať samovraždu. Údajne sa mal nachádzať v Nárcí pri pamätníku. Počas preverovania uvedeného oznamu príslušník OO PZ Myjava volal opäť, že syn pani O. ide na tmavom BMW do Starej Turej a na prvej autobusovej zastávke v Topoleckej sa ho hliadke z Myjavy podarilo zadržať. Po chvíli prišlo vozidlo RZP ktoré vzalo mladíka  na psychiatrické oddelenie do TN.

§ Dňa 6.4.2022 v popoludňajších hodinách hliadka na kamerovom systéme na námestí spozorovala osobu, váľajúcu sa po tribúne, ktorá vykazovala  známky požitia alkoholu. Hliadka počas obchôdzky zistila , že sa tam nachádza miestny pijan H.J. značne pod vplyvom alkoholu. Z miesta bol vykázaný.

§ Dňa 12.4.2022 V čase o 08:00 hod. bol prijatý telefonický oznam, že na ulici Mierovej, na trávnatej ploche vykríkol dáky muž slovo (pomóc) ľahol si na zem a ostal ležať. Hliadka oznam preverila, na mieste sa nachádzal P. V. pod vplyvom alkoholu, pomočený a spal. Menovaného hliadka zobudila a z miesta vykázala. Po predvolaní a podaní vysvetlenia mu bola za vzbudzovanie verejného pohoršenia uložená bloková pokuta vo výške 20 €.

 

Máj

§ Dňa 14.4.2022   v čase 08:46 hod. bolo oznámené,  že miestni bezdomovci M. H. a I. T. veľmi ochotne vedú pána P.  ktorý je pravdepodobne pod vplyvom alkoholu, smerom k miestu jeho trvalého bydliska. Ďalej bolo oznamovateľom uvedené, že má podozrenie, že bezdomovci sa mu pokúsia dostať do bytu. Hliadka oznam preverila. Na mieste pred Billou bezdomovci stáli pri pánovi P. Ten sedel na zemi a obaja ho podopierali.  Následne prišla sanitka, naložili pána P a odviezli na vyšetrenia. O celej veci bol informovaný syn menovaného.

§ Dňa 15.4.2022 v čase o 18:56 hod. tel. oznámila čašníčka miestneho podniku, že jej prišiel do podniku podgurážený zákazník , spadol na WC a nevie sa postaviť. Hliadka oznam preverila , na mieste zistila, že sa jedná o P.N. zo Starej Turej. Menovaný bol hliadkou postavený a vyvedený von z podniku. Následne bol odvezený do miesta trvalého pobytu, kde si ho prevzala dcéra. Po predvolaní mu bola uložená bloková pokuta.

§ Dňa 22.4.2022  od 10:55 do 12:40 hod. hliadka koordinovala a zabezpečovala oznámenie od pani A.  že jej suseda E. T.  diabetička  vo svojom byte na treťom poschodí spadla a nemôže sa hýbať. Hliadka oznam preverila, na uvedenom mieste bolo zistené, že bezpečnostné dvere do bytu pani E. T sú uzamknuté z vnútra a ona sa k nim nevládze dostať. Z toho dôvodu bol privolaný technik z kľúčovej služby. Ten však na mieste zistil, že ide o  kvalitné bezpečnostné dvere a nepodarilo sa mu ich otvoriť. Hliadka následne telefonicky privolala hasičov a RZP. Hasiči sa potom spustili od susedov na štvrtom poschodí na lane, rozbili okno, dostali sa do bytu a vpustili záchranárov dnu, aby pani E. T.  ošetrili a odviezli do nemocnice. Hliadka uzatvorila balkónové dvere, zabezpečila otvor po rozbití skla, byt uzamkla a kľúče odovzdala pani E. T.

§ Dňa 7.5.2022 v čase o 19:00 hod. prijatý telefonický oznam od zamestnanca Campingu Ten uviedol, že v starej ubytovni nad reštauráciou v Campingu sa pravdepodobne pohybuje bezdomovec. Oznam bol preverený, v jednej z miestností na posteli ležal a fajčil miestny bezdomovec L. Z. Po ráznom dohovore, že sa nachádza aj keď zanedbanom, ale cudzom objekte bol hliadkou z miesta vykázaný. Pri odchode ešte hliadke uviedol, že objekt našiel otvorený a nevnikol dnu násilím.

 

Jún

§ Dňa 30.5.2022 v čase o 22:04 hod. osobne prišiel oznámiť bezdomovec I. T. že ho jeho kamaráti M. M. a M. B. pooblievali olejom keď spal na pohovke v starej garáži. Následne bola vykonaná kontrola uvedenej garáže a v nej sa nachádzali M. M. a M. B.  S menovanými bol vykonaný pohovor prečo pooblievali I. T. Zhodne uviedli že to urobili  z dôvodu, aby sa umyl, lebo strašne smrdí. Obliali ho  rastlinným olejom, ktorý vybrali z kontajnera na oleje.  Všetky tieto incidenty  nemusel mať , keby poslúchol MsP a išiel sa ubytovať do azylového domu v Myjave. Ten mal od mesta vybavený a na prvý mesiac aj zaplatený.

§ Dňa 2.6.2022 v čase o 21:15 hod. tel. kontaktoval hliadku MsP príslušník OOPZ Nové Mesto nad Váhom, že sú na zásahu v Starej Turej na ul. SNP  v byte Š. M. Tá mala s druhom väčšiu výmenu názorov.  Pri zákroku Š. M. napadla aj zasahujúcu príslušníčku OOPZ  a zákrok bol definovaný ako útok na verejného činiteľa. Aktívny odpor kládol aj jej priateľ R. G.  preto mu boli založené putá. Následne boli obaja odvezení k výsluchu do NMv/V.  Nakoľko boli na byte vykopnuté vchodové dvere a nachádzali sa v ňom dvaja psi, hliadka MsP zotrvala na mieste až do príchodu R. G.  ktorý bol po výsluchu prepustený o 01:30 hod.

§ Dňa 4.6.2022 v čase o 01:00 hod požiadala hliadka OO PZ  o súčinnosť a preverenie oznamu. Bolo nahlásené, že do ubytovne nad detským táborom sa niekto dobíja. Oznam bol hliadkou MsP preverený. Na mieste bolo pred ubytovňou od tam stojacich dospelých a detí zistené, že došlo k hádke a následnej bitke medzi niekoľkými Ukrajincami. V tom čase hliadka započula z objektu rozbíjanie nábytku. Vykonala kontrolu vnútorných priestorov, zo všetkých izieb vykúkali vystrašené ženy a deti. Na chodbe stál muž s rozbitými ústami a v jednej z izieb sa nachádzal nahý Ukrajinec búchajúci rukami do skrine. Ten mal rozbitý nos a modriny pod okom. S najagresívnejšími jedincami vykonala hliadka rázny pohovor a nariadila všetkým odísť na svoje izby a spať. V ubytovni boli napáchané drobné škody na nábytku a zariadení. Zranené osoby odmietli lekárske vyšetrenie. Hliadka na mieste určila osobu, ktorá sa pokúsi dohliadnuť na poriadok po ukončení zákroku a odchode hliadky. Poverená osoba S. O. Ukraina,  bytom prechodne BA – Vrakuňa. Vzniknuté škody si majiteľ ubytovne vyrieši sám.


Júl

§ Dňa 10.6.2022V čase o 18,15 hod. hliadka pomocou kamerového systému zistila, že na kruhovom objazde došlo k dopravnej nehode pri ktorej sa zrazili dve osobné motorové vozidlá. Vodič poľského čierneho Volva  narazil do českého červeného Volva. Posádky oboch vozidiel boli v poriadku nezranené. Na miesto nehody hliadka MsP privolala príslušníkov OO PZ. Na mieste hliadka MsP regulovala dopravu do 19,25 hod.

§ Dňa 15.6.2022 v čase o 23:50 hod. bolo telefonicky oznámené, že na Dubníku II. sa pravdepodobne nachádza nejaká partia ľudí, lebo na brehu vidno oheň a počuť nejaké hlasy. Hliadka na mieste zistila, že na okraji lesa oheň založil K.P.  bytom Kostolné.  Nakoľko je v lese  zakázané klásť oheň a šetrením bolo zistené, že sa jedná o opakovaný priestupok menovaného, bola mu hliadkou uložená bloková pokuta 30 €. Menovaný oheň uhasili a pokutu ktorú mu hliadka uložila na mieste zaplatil.

§ Dňa 20.6.2022  bolo o 21:13 hodtelefonicky nahlásené, že na ulici Gen. M.R. Štefánika zasahuje do polovice vozovky popadané oplotenie rekonštruovaného objektu bývalých učební priemyslovky. Hliadka zabezpečila prejazdnosť cesty. Následne bola vykonaná kontrola v intraviláne mesta. Následkom silného vetra bolo zistených viacero polámaných stromov na ulici Štefánikovej pred bývalým internátom, pred od. Billa a v okolí potoka na ulici SNP, ďalej bolo zistených viacero prevrátených prenosných dopravných značiek a prevrátených alebo odfúknutých smetných nádob. Značnú časť predmetov sa hliadke podarilo svojpomocne odpratať a zabezpečiť tak priechodnosť vozoviek.

§ Dňa 4.7.2022 v ranných hodinách telefonicky nahlásil P.D.  že dnes ráno išiel hľadať priateľku E.G. s ktorou bol včera večer na Dubníku v bufete Motýlik. Menovaná sa v noci nevrátila domov a ráno našiel jej osobné veci na brehu jazera a uviedol, že pravdepodobne vidí jej telu cca 10 m od brehu. Hliadka zabezpečila hasičov a hliadku OO PZ. Následne MsP spolupracovala pri vyťahovaní tela z vody. Vec si prevzala hliadka OO PZ k doriešeniu.

§ Dňa  8.7.2022 v čase o 03:35 hod. bol prijatý telefonický oznam, že na ulici Hurbanova pod Salašom ide z garáží hlasná hudba a spev. Oznam bol preverený v garáži pána Z. O.  sa nachádzalo 6 osôb. Skupina popíjala pivo a hrali na gitare, bicích a spievali do mikrofónu. Prítomné osoby hliadka vyzvala, aby priestory okamžite opustili a odišli domov. O 10 minút bola vykonaná opakovaná kontrola, na mieste sa už nik nenachádzal a všade bolo ticho a kľud.


August

§ Dňa 12.7.2022 o18:15 hod. telefonicky oznámené z tiesňovej linky, že na štadióne na tenisových kurtoch skolaboval 50 ročný muž. Hliadka bola požiadaná aby vykonala resuscitáciu za pomoci prístroja AED. Hliadka po príchode na miesto použila prístroj a asistovala pri oživovaní do príchodu RZP. Napokon sa ani Posádke RZP  nepodarilo muža oživiť.

§ Dňa 18.7.2022 v čase o 20:23 hod. tel. oznámila pani M. že na detské multifunkčné ihrisko na ul. Hurbanovej pri ZŠ prišiel muž venčiť štyroch  psíkov, ktoré priviezol autom. Hliadka oznam preverila a na mieste zistila, že sa jedná o M. K.  bytom Kmeťovce . Menovaný tam mal dve deti ktoré sa hrali na ihrisku a on na ne čakal spolu so psíkmi v areáli ihriska. Bolo mu dohovorené, že do areálu je zakázaný vstup so psom, ktorý si sám aj prečítal na vstupnej tabuli. Hliadke sa ospravedlnil, že si neuvedomil čoho sa dopustil a z miesta ihneď odišiel.

§ Dňa 1.8.2022 v čase o 19:12 hod. bolo telefonicky nahlásené z tiesňovej linky 112 , že na premostení leží nehybne muž a treba preveriť či nepotrebuje lekársku pomoc.  Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o miestneho opilca Š. V.  ktorý je nepretržite pod vplyvom alkoholu  Menovaný spal na lavičke, javil známky požitia alkoholu a bol cítiť pomočený. Po prebudení bol vzhľadom na jeho stav odvezený do miesta bydliska.

§ Dňa 3..8.2022 v čase o 05:05 hod. prijatý telefonický oznam, že na ulici Družstevnej v okolí viaduktu niekto už od 04:45 hod. reže motorovou pílou a budí obyvateľov miestnej časti Kujanovec. Oznam bol preverený, na mieste sa nachádzala jednotka odstraňovania porúch SŽ. Vykonávali nevyhnutnú opravu koľajníc a museli ju stihnúť medzi prejazdom dvoch vlakov, aby nedošlo k meškaniu. Zistené skutočnosti boli oznámené ohlasovateľovi. Ten len uviedol, že ak sa jedná o takúto záležitosť je potrebné hluk strpieť a poďakoval hliadke za preverenie.


September

§ Dňa 6.8.2022 v čase o 05:20 hod. tel. nahlásila pani P. že neznámy muž vyzváňa na zvončeky na ulici Hurbanova v sídlisku a správa sa vulgárne. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o 28 ročného  M. H. bytom Stará Turá. Menovaný bol silne pod vplyvom alkoholu, pomočený a nechápal, že nemôže len tak vyzváňať ľuďom na zvončeky .Z miesta bol vykázaný. Po predvolaní uhradil blokovú pokutu vo výške 20 €.

§ Dňa 8.8.2022 sa v čase o 20:20 hod.  dostavil na MsP S. I. zo starej Turej. Uviedol, že bol na námestí napadnutý mladíkom rómskeho pôvody, ktorý mal na hlave dredy. Hliadka osobu spoznala pomocou MKS a stále sa nachádzala pri tribúne na námestí. Jednalo sa o 16 ročného E. K. bytom Vaďovce . Menovaný sa hliadke ku skutku priznal. Následne bol  podrobený dychovej skúške s výsledkom 1,52 promile. Vec bola odovzdaná na doriešenie OO PZ.

§ Dňa 19.8.2022 v čase o 1:54 hod. telefonicky oznámila hliadka OOPZ Myjava, že v  Starej Turej  na ul. Štefánikovej (tržnica) došlo k vlámaniu do lekárne Dr. Max. Páchateľ v smere od bytového domu 366 rozbil na lekárni okno a vošiel dnu. Vo vnútri sa v kancelárii nachádzal majiteľ lekárne, ktorý  ako náhle počul rinčať sklo tak sa zamkol v kancelárii a privolal hliadku OOPZ cez č. 158. Všetko to mohlo trvať asi cca 5 min. Páchateľ zobral niekoľko balení liekov od bolesti a z miesta utiekol. Podľa opisu svedkov páchateľ mal oblečené biele tepláky a šedú mikinu. V ruke mal bielu igelitku a mal poranenú ruku. Hliadka MsP prezrela celé mesto vozidlom i kamerami.  Osobu podobnú popisu sa nepodarilo nájsť.

§ Dňa 29.8.2022 o 12:14 hod. pri obchôdzke hliadka spozorovala ležiacu ženu na zemi pred vchodom, na ulici Hurbanovej. Bolo zistené, že sa jedná o D. Š. bytom Stará Turá. Menovaná vyskočila z okna siedmeho poschodia domu, kde býva. Nakoľko nebolo jasné, kedy k udalosti došlo, hliadka začala oživovanie. Zároveň bola privolaná RZP, ktorá sa dostavila do pár minút. Posádka RZP v spolupráci s hliadkou MP menovanú oživovala ešte cca 15 min. Následne lekárka skonštatovala smrť. Hliadka zabezpečovala miesto nešťastia do 15:20 hod.

§ Dňa 14.9.2022 v čase o 20:45 hod. telefonicky nahlásené, že v sídlisku medzi domami na ulici  Mýtnej a Hurbanovej sa nachádza muž, ktorý si ľahol do trávy a správa sa podozrivo. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o bezdomovca J. T.. Menovaný mal pri sebe 2 fľaše tvrdého alkoholu. Fľaše mali ešte na hrdle ochranné známky. J. T. bol tak silne pod vplyvom alkoholu, že na mieste zaspal. Hliadka fľaše odniesla do OC Tesco, kde vedúci zmeny  potvrdil, že tovar je pochádza z tesca a jeho hodnota je 40 €.  Skutočnosť bola nahlásená na OO PZ.


Október

§ Dňa 17.9.2022 v čase o 00:34 hod. telefonicky oznámila barmanka z podniku na ulici SNP, že sa jej pred podnikom bijú dvaja hostia a ona si s nimi nevie dať rady. Bitka prebiehala aj v čase príchodu hliadky na miesto. Hliadka oboch rozdelila od seba a zistila, že sa jedná o miestneho bezdomovca M. H.  a o R. M. zo Starej Turej. Bitkou si chceli vyriešiť starý spor.  Nikto nemal žiadne zranenia, ani nikto nechcel nič oznamovať. Obaja na základe výzvy hliadky z miesta odišli, každý iným smerom. Hliadka na mieste zotrvala ešte asi 10 minút, v prípade že by sa aktéri vrátili späť.

§ Dňa  24.9.2022 V čase o 05:00 hod. boli prijaté dva telefonické oznamy, že na námestí Schweitzera sa nachádza uprostred vozovky vozidlo. Oznam bol preverený, na mieste sa nachádzalo červenooranžové vozidlo Citroen NM ...... Vozidlo bolo uzamknuté ale nemalo zaradený rýchlostný stupeň ani zatiahnutú ručnú brzdu. Hliadka vozidlo zatlačila späť na parkovacie miesto a podložila pod koleso dlažobnú kocku.

§ Dňa  3.10.2022 V čase o 18:56 bol na MsP prijatý telefonický oznam od osoby D. V. Menovaný oznámil, že sa mu vyhrážal jeho brat M. V. bytom SNP. Ten sa mu mal vyhrážať dopichaním nožom. Oznamovateľovi sa podarilo z bytu ujsť do priestorov schodiska. Bolo mu odporučené počkať na príchod hliadky MsP. Na mieste po zistení základných informácií bola o 19:07 cez číslo 158 privolaná hliadka OO PZ. Do jej príchodu o 19:30 hod. boli kontrolované priestory chodby i okien bytu na prízemí aby agresor neušiel. Na miesto sa dostavila aj p. D. S. poručníčkou,  nakoľko agresor je schyzofrenik a je súdom zbavený svojprávnosti. Na výzvu OO PZ menovaný otvoril byt a umožnil policajtovi vstúpiť a porozprávať sa s napadnutým bratom.. Medzičasom prišla na miesto aj RZP. Agresora rozrušilo, že do bytu vstúpila D. S. a chcela vpustiť dnu príchodziu posádku RZP. Chytil ho záchvat zúrivosti a začal útočiť na príslušníka PZ  aj príslušníka MsP. Jeho chovanie bolo natoľko agresívne, že okrem hmatov a chvatov museli byť použité aj obušky a po jeho spacifikovaní mu boli založené putá. Pri zákroku menovanému vzniklo poranenie na hlave a príslušníkovi PZ  opuch na líci a slychu a narazený palec na ruke. Po podaní utišujúceho lieku bol menovaný odvedený do sanitky na predbežné vyšetrenie a následne odvezený do nemocnice v TN.

§ Dňa  5.10.2022 v čase o 19,16 hod. bola hliadka MsP telefonicky požiadaná o súčinnosť od operačného v Novom Meste nad Váhom. Hliadke bolo oznámené, že v OD Tesco bol pri krádeži zadržaný neznámy muž, bez dokladu totožnosti a bolo potrebné zistiť jeho totožnosť. Hliadka tohto muža predviedla na Mestskú políciu, kde bolo zistené, že sa jedná o M. B. Menovaný je bezdomovec a v súčasnosti býva na Dubníku nad bývalou reštauráciou. Odcudzil dva kusy alkoholu Marhuľovica 0,7 l. v celkovej hodnote 40 €. Tovar po zadržaní vrátil. Na MsP  počkal až do príchodu OO PZ nakoľko sa jednalo o opakovanú krádež za posledný rok. Tá ho vzala do CPZ.


November

§ Dňa 8.10.2022 v čase o 18:06 hod. telefonicky nahlásil M. G. že na rybárskych pretekoch sa opil jeden účastník T. Š.  zo Žiliny a teraz chodí po lese a obťažuje chatárov. Hliadka po príchode na miesto zistila, že menovaného sa im podarilo nájsť a prehovoriť aby šiel domov. Za prítomnosti hliadky ho už do  vozidla nakladal jeho strýko. Následne ho odviezol z mesta.

§ Dňa 13.10.2022 v čase o 22:58 hod.  tel. oznámila pani O. že vidí z okna ako sa niekto plazí po námestí smerom k domu kultúry. Oznam bol hliadkou preverený a na mieste bolo zistené, že sa jedná o H. J. zo Starej Turej ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Následne ho hliadka postavila a odniesla na najbližšiu lavičku. Na otázku prečo sa plazí, odpovedal, že ho bolí noha. Lekárske ošetrenie odmietol.

§ Dňa 20.10.2022  v čase o 20:18 hod. bol prijatý telefonický oznam od MsP Nové Mesto n/V. Tam nahlásila pani A. že pred nástupom do vlaku si robila poriadok v kabelke a zabudla si vložiť späť mobil, ktorý ostal na stanici v Starej Turej. Oznam bol preverený, hliadka mobil za pomoci prezváňania našla na betónovom múriku. Zistené skutočnosti boli spätne nahlásené do NMn/V. Do asi 30 minút si majiteľka K. A. bytom Hrachovište  prišla stratený mobil prevziať.

§ Dňa 7.11.2022o  09:50 telefonicky oznámil pán G. že zvoní pri dverách bytu M. H. na ulici Lipovej. Uviedol že menovaný sa nezrozumiteľne hlási, ale neotvára. Hliadka po príchode zistila, že pán H. sa zrejme nevie pohybovať a môže byť ohrozené jeho zdravie. Šetrením sa podarilo zistiť, že v obci Lubina býva jeho brat. Hliadka vykonala jazdu služobným vozidlom do miesta bydliska brata a doviezla ho s náhradným kľúčom na adresu M. H. Po otvorení bytu bolo zistené, že menovaný leží na chodbe a nevládze sa postaviť. Boli skontrolované jeho životné funkcie a  privolaná lekárska pomoc. LSPP menovaného previezla do nemocnice NMn/V  na interné oddelenie. Nakoľko hygienické podmienky v byte boli katastrofálne, hliadka vec oznámila na sociálne oddelenie mesta. Byt bol riadne uzamknutý a kontakt na brata pána H. bol oznámený na interné oddelenie nemocnice. Jazda mimo intravilán mesta bola konzultovaná s primátorom mesta.


December

§  Dňa 24.11.2022  V čase o 22,20 hod. hliadka Mestskej polície prijala oznam ,  že z bytu  na adrese Štefánikova 356/8 je cítiť unikajúci plyn. Hliadka na mieste zistila, že byt patrí pani A.S.V byte údajne žije sama. Menovaná na opakované búchanie na dreve,  byt. otvorila. Po následnej kontrole bytu za prítomnosti susedky bolo zistené, že pani S. mala pustený plyn na sporáku, ktorý pomaly unikal. Menovaná nevedela povedať kedy ho pustila. Následne bol byt vyvetraný. Pani S. nepociťovala žiadne zdravotné problémy a lekárske ošetrenie odmietla. Vzhľadom na zistené skutočnosti bol spísaný úradný záznam na sociálne oddelenie na preverenie možností, aby v budúcnosti nedochádzalo k podobným, alebo závažnejším incidentom.

§  Dňa 9.12.2022 v čase o 19:22 hod. tel. požiadala hliadku dispečerka spoločnosti Prevak, že majú poruchu na kanalizácii a potrebovali by pomôcť s reguláciou dopravy na ul. Mýtnej. Následne na základe žiadosti hliadka vykonala reguláciu dopravy  na pravej strane v smere od kruhovej križovatky po príjazdovú ulicu  od OD Jednota v sídlisku Hurbanova. Regulácia trvala cca 30 min.

§  Dňa 12.12.2022 telefonicky požiadal operačný z OO PZ Nové Mesto nad Váhom o preverenie oznamu, že do ordinácie veterinárky na autobusovej stanici sa snaží dostať neznámy chlap, ktorý je pod vplyvom alkoholu. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o P. P. z Vaďoviec. Menovaný bol značne pod vplyvom alkoholu a odmietal vykonať príkazy hliadky. Nakoľko ho vodič autobusu odmietol odviezť do Vaďoviec bol následne telefonicky vyrozumela brata menovaného, ktorý si cca. po 10-tich minútach brata naložil do auta a odviezol ho domov.

MsP, Publikované: 27.1.2024
Nastavenia cookies