Menu

Z denníka mestskej polície - október 2017

  • Dňa 23.7.2017 bol v čase o 11:10 hod. na MsP prijatý telefonický oznam, že na ulici Mýtnej  fyzicky napáda J. V. suseda. Oznam bol preverený, poškodený sa z obavy o zdravie schovával pred agresorom u susedov na prízemí. J. V. bol zatvorený v byte, odkiaľ bolo počuť ako hlasno nadáva. Po chvíli však z bytu vyšiel s úmyslom zakúpiť si cigarety. Tento fakt hliadka využila a menovaného zadržala. Do príchodu hliadky OO PZ ktorej bol následne odovzdaný mu boli v súlade so zákonom z bezpečnostných dôvodov založené putá a posadený do služobného vozidla. Vec prevzalo OO PZ. Tam podal k veci vysvetlenie a bola mu uložená poriadková pokuta. Neskôr sa horkokrvný mladík susedom ospravedlnil.

  • Dňa 26.7.2017 v čase o 18:10 hod. telefonicky oznámil na MsP pán A. a následne operačný pracovník z KR PZ Trenčín o preverenie oznamu, že na trávnatej ploche na ulici Mierovej leží na zemi muž, ktorý má zakrvavenú tvár. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o P. K. bytom Stará Turá, ktorý hliadke uviedol, že ho niekto päsťou udrel do tváre. Menovanému však nebolo nič odcudzené, peňaženku s hotovosťou cca 400 eur, osobné doklady, mobilný telefón a iné osobné veci mal v igelitke pri sebe. Hliadka usúdila, že menovaný mohol predtým požiť alkoholické nápoje a to aj pri otázke hliadky potvrdil. Z dôvodu ďalšieho vyšetrenia bol prevezený na príjmovú ambulanciu do nemocnice na Myjave. O veci bol informovaný operačný pracovník KR PZ ktorý si zriadil následný postup vo veci.
  • Dňa 31.7.2017 v čase o 16:30 hod. telefonicky oznámila I. P. že našla peňaženku na ulici Hurbanovej. Hliadka sa pre peňaženku dostavila na uvedené miesto, kde následne bolo zistené, že peňaženka patrí M. P. bytom  Stará Turá. V peňaženke sa nachádzala zdravotná karta, OP a hotovosť 15 €. Peňaženka bola následne v čase o 18:10 hod. odovzdaná majiteľovi.

 

Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 1.12.2017 | Aktualizácia: 1.12.2017