Samospráva

Z denníka mestskej polície - marec 2019

  • Dňa 14.12.2018 v čase o 17:27 hod. hliadka MsP zistila, že na Štefánikovej ulici sa pri kontajneroch pohybuje "chronický" vyberač kontajnerov M. P. zo Starej Turej. Hliadka ho na mieste upozornila na dodržiavanie VZN o ochrane životného prostredia, najmä na skutočnosť, že nesmie odpadky vyťahovať z kontajnera. Kontrolou nazberaných vecí bolo zistené, že na základe viacerých upozornení obmedzil svoje zbieranie už len na starý papier.
  • Dňa 18.12.2018 po celkovom monitorovaní parkujúcich miest v nočných hodinách v našom meste bolo hliadkami MsP zistené, že áut ktoré nemajú parkovacie miesta a parkujú v križovatkách, na chodníkoch, trávnikoch a iných nevhodných miestach je 270. Podobný monitoring robila MsP i na jar v roku 2013, kedy bolo takýchto áut 264. Ako bolo zistené na Technických službách od tohto obdobia do dnes bolo vytvorených, alebo zväčšených 8 parkovísk. Keďže počet automobilov stále pribúda, i napriek vybudovaniu nových parkovísk, ostal počet automobilov ktorým chýba parkovacie miesto takmer rovnaký. Vybudovaním nových parkovísk sa výrazne zlepšila situácia na Jiráskovej ulici, kde chýbalo 21 parkovacích miest a teraz ostávajú niektoré i voľné. Takto sa zlepšila situácia aj na Hurbanovej ulici, kde z chýbajúcich 95 miest sa ich počet zredukoval na 21. Na miestach kde sa parkoviská nebudovali sa situácia zhoršila. Na ulici Dr. Úradníčka chýba o 20 miest viacej a na Štefánikovej ulici chýba o 56 miest viac ako v roku 2013.
  • Dňa 26.12.2018 o 16:00 hod. telefonicky oznámila obsluha miestneho bistra, že v objekte podniku sa bijú dvaja muži. Hliadka po príchode na miesto zistila, že v čase oznámenia sa pobili E. G. bytom Stará Turá a J. S. bytom Vaďovce. Ďalej bol zistené, že sa pri potýčke nikto nezranil a nebola spôsobená škoda na zariadení. Obsluha uviedla, že obaja menovaní všetko riadne zaplatili a ešte pred príchodom hliadky stihli odísť. Nakoľko nikto na nikoho nepodal oznámenie, nebolo nutné ďalšie šetrenie.
  • Dňa 29.12.2018 v čase 11:10 hod. sa na MsP dostavil G. G. bytom Stará Turá, ktorý priniesol dámsku peňaženku, ktorú našiel na chodníku. V peňaženke sa nachádzala hotovosť cca 130 € a rôzne karty do obchodov. Hliadke sa podarilo zistiť majiteľku podľa kartičky Dr. max, ktorú si nechala overiť v lekárni. Hliadka následne v mieste bydliska odovzdala nájdenú peňaženku majiteľke pani J. B.

 

Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 27.2.2019
Nastavenia cookies