Samospráva

Z denníka mestskej polície - marec 2018

  • Dňa 5.2.2018 v čase o 12:55 hod. telefonicky oznámil pán B., že jeho manželka ide pešo po ceste okolo Poľnohospodárskeho družstva smerom na Papraď a bojí sa ísť ďalej, nakoľko sa po ceste pohybuje skupina štyroch veľkých psov. Hliadka oznam preverila a na mieste zistila, že svorka psov sa presúva cez pole smerom na Koštialech vŕšky. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti bola pani B prevezená na adresu trvalého bydliska na Jazvinách služobným vozidlom. O voľne sa pohybujúcej svorke psov bol informovaný pán K. z poľovného združenia.

  • Dňa 8.2.2018 v čase o 10:20 hod. bol zistený priestupok v doprave vozidlom Peugeot. Vodič tohto vozidla nerešpektoval dopravnú značku IP 16 - vyhradené parkovisko pre ZŤP pred OD Billa. Hliadkou bolo umiestnené predvolanie za stierač tohto vozidla. V čase dokumentovanie uvedeného priestupku sa pri hliadke zastavil občan mesta a podotkol, že uvedené parkovisko by bolo treba riešiť aj častejšie. Na doriešenie priestupku sa dostavil pán D. M. bytom Papraď. Ten sa preukázal preukazom ZŤP, ale tento preukaz v čase priestupku nemal viditeľne vystavený vo svojom vozidle. Z dôvodu, že sa vlastne priestupku nedopustil, len opomenul preukaz vystaviť, bola vec odložená.

  • Dňa 15.2.2018 v čase 20:10 hod. požiadal o preverenie oznamu príslušník OOPZ Stará Turá. Bolo mu nahlásené, že pred bistom Luna, malo dôjsť k napadnutiu staršieho pána, ktorý bol útočníkmi následne aj okradnutý. Hliadka MsP oznam preverila, na mieste sa nachádzal D. V.,  bytom Vaďovce. Menovaného mali údajne fyzicky napadnúť a následne okradnúť bratia J. z Vaďoviec. Celý incident videl aj svedok, ktorý priebeh sledoval z neďaleko zaparkovaného vozidla. Nakoľko pán D. V. chcel podať trestné oznámenie, bol odvezený služobným vozidlom MsP na stanicu OOPZ Stará Turá, kde si celú vec prevzala hliadka OOPZ. Následne sa na OOPZ dostavila i osoba, ktorá chcela podať vysvetlenie k veci ako svedok udalosti.
Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 16.4.2018 | Aktualizácia: 16.4.2018