Menu

Z denníka mestskej polície - júl 2017

  • Dňa 3.6.2017  v čase 06:45 hod. bol na MsP  prinesený  batoh, v ktorom sa nachádzal mobilný telefón zn. Huawei  a peňaženka, v ktorej sa nachádzal OP, VP, doklad o zdravotnej poisťovni na meno A. U. zo Starej Turej, bankomatová karta SLSP a finančná hotovosť 10 €. Hliadka MsP pomocou kontaktov  v nájdenom MT kontaktovala matku menovaného, ktorá všetky veci podľa uvedeného zoznamu prevzala dňa 4.6.2017 v čase 07:20 hod.
  • Dňa 17.6.2017 bol  v čase o 23:29 hod. na MsP prijatý telefonický oznam, že na Dubníku v bývalej chate Ozety je rušený nočný kľud. Oznam bol preverený, na mieste bolo zistené, že na terase spieva skupina osôb zo Srbska. Po zistení, že sa k nim blíži policajná hliadka sa poschovávali a na terase ostali len traja muži. Hliadka vykonala pohovor s najtriezvejším a určila že bude zodpovedať za kľud. Osoba Simeunovič bydliskom Čačak Ježevica, Srbsko po dohovore ako tak pochopil že po 22:00 hod. musia dodržiavať nočný pokoj.
  • Dňa 22.6.2017 bolo v čase 17:30 hod. oznámené na MsP, že vo dvore MsÚ sa nachádza malá srnka, ktorá nevie sama oplotené priestory opustiť. Hliadka MsP telefonicky kontaktovala členov miestneho poľovníckeho združenia pána K. pána B., ktorí spoločne srnku odchytili.
Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 22.11.2017 | Aktualizácia: 1.12.2017