Samospráva

Z denníka mestskej polície - január 2019

  • Dňa 2.12.2018 počas kontroly verejného poriadku na Námestí slobody pri rozsvecovaní adventnej sviečky hliadka zistila, že na lavičke za tribúnou sedí starší muž, ktorý pri vstávaní spadol na zem. Následne bolo zistené, že muž je v podnapitom stave a nakoľko bola poľadovica, sám by sa domov nedostal. Jednalo sa o J. B. bytom Stará Turá. Menovaný bol hliadkou odprevadený až do miesta trvalého bydliska.
  • Dňa 4.12.2018 sa v čase od 09:00 hod. hliadka MsP zúčastnila na priestupkovom konaní k veci znečisťovania ovzdušia dymom z komínu nehnuteľnosti pána  P. J. bytom Stará Turá. Výstupom konania bolo nariadenie odboru ŽP, aby pán P. predložil revíziu kotla na tuhé palivo, ktorý používa od r. 2000, ďalej aby predložil doklad, že kotol je prispôsobený na spaľovanie pilín a štiepky. Tieto doklady musí menovaný predložiť do 60 dní .

 

Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 23.1.2019 | Aktualizácia: 27.2.2019
Nastavenia cookies