Menu

Z denníka mestskej polície - február 2018

  • Ihneď na nový rok 1.1.2018 bolo hliadkou MsP v čase o 09:30 hod. zistené porušenie VZN 17/2012. Dopustil sa ho  pán M. Š. trvale bytom Horná Streda. Menovaný na Ulici Hlubockého vyberal oblečenie z veľkých kontajnerov. Po napomenutí musel okolie kontajnerov poupratovať a z miesta bol vykázaný.
  • Dňa 10.1.2018 v čase o 22:15 hod. telefonicky požiadal príslušník OO PZ Stará Turá o vykonanie zákroku na Ulici SNP v bytovom dome. Po príchode na uvedenú adresu hliadka zistila, že v byte sa už nachádzajú pracovníci RZP, ktorí sa snažili dostať pacienta J. H. do sanitky. Pacient mal viditeľne krvácajúcu ranu na hlave, ktorú si spôsobil sám pádom v kúpeľni. Menovaný údajne už niekoľko dní v kuse požíval alkoholické nápoje. Ani po opakovaných výzvach hliadky MsP, že budú použité donucovacie prostriedky, pán J. H. nereagoval a kládol aktívny odpor. Následne hliadka MsP použila donucovacie prostriedky hmaty, chvaty a putá. Menovaný bol za asistencie príslušníkov MsP odvedený do vozidla RZP. Do 15 minút na miesto dorazila hliadka PMJ z Trenčína, ktorá si vec prevzala a vykonala doprovod do nemocnice v Trenčíne.
  • Dňa 20.1.2018 v čase 01:48 hod. bolo pracovníkom SBS z Chirany oznámené, že na autobusovej stanici sa pohybuje už skoro hodinu staršia žena a zmetene nazerá do autobusov. Hliadka na mieste zistila, že pani sa chcela dostať k rodičom na Hrašné, ale nevedela kedy a z akého nástupišťa jej pôjde autobus. Hliadka jej vysvetlila, že prvé autobusy budú odchádzať najskôr o 4 až 5 hodín a nakoľko sa teplota pohybovala okolo - 2 oC bolo jej odporučené, aby išla domov do tepla a na autobus prišla v ranných hodinách. Pani, ktorá bola zrejme pod vplyvom liekov sa následne upokojila a vrátila domov.
Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 16.4.2018 | Aktualizácia: 16.4.2018