Samospráva

Z denníka mestskej polície - december 2020

  • Dňa 5.11.2020 v čase o 23:05 hod. telefonicky oznámil pán F., bytom Štefánikova, že v byte nad ním sused M. B. niečo už asi hodinu sťahuje alebo prerába a on nemôže spať. Oznam bol hliadkou preverený na mieste bolo zistené, že už je v byte ticho. Napriek tomu sa chcela hliadka s pánom B. porozprávať, tak mu zazvonila. Na druhé zvonenie, prišiel hliadke oznámiť, že spí a dvere neotvorí nikomu. Hliadka na mieste zotrvala cca 10 min. Neskôr náhodou pán B. dvere otvoril a skontroloval chodbu, či je hliadka preč. Bol prekvapený, že hliadka zotrvala na mieste. Rázne mu bolo dohovorené, ak sa bude vec opakovať bude riešený na MsP.
  • Dňa 14.11.2020 v čase 09:30 tel. požiadala hliadku MsP pani P. z Domu špecialistov o asistenciu pri otvorení bytu podnájomníka M. CH., trvale bytom Tvrdošovce, prechodne na spomenutej ubytovni. Menovaný sa už vyše mesiaca nezdržuje v Starej Turej, z podozrenia TČ ho bezúspešne hľadá aj kriminálna polícia a byt je nutné vypratať. Po odvratní zámku si za prítomnosti hliadky veci z bytu odniesla sestra menovaného.
  • Dňa 27.11.2020 bolo o 15:28 hod. viackrát telefonicky oznámené, že pri prevádzke zberných surovín, na Komenského ulici leží na zemi opitý muž. Po príchode hliadky bolo zistené že sa jedná o bezdomovca J. D. z Vaďoviec  Menovaný sa nevládal postaviť. Bola privolaná RZP, ktorá ho previezla za asistencie hliadky OO PZ do NsP v Myjave.
  • Dňa 1.12.2020 v čase o 15:45 telefonicky požiadala hliadku MsP N. J., aby sa dostavila na adresu Lipová. Hliadka na mieste od menovanej zistila, že jej známa, ktorá býva sama v byte na prízemí nereaguje na zvonenie a do zámku nejde vložiť kľúč. Hliadke sa podarilo vypáčiť okno na prízemí a odomknúť dvere z vnútra. Následne bola v byte objavená mŕtva K. R. Cez linku č. 155 bol privolaný súdny lekár, ktorý sa dostavil v čase 17:45 hod. Pani N. J. o udalosti informovala syna zosnulej, ktorý býva v Bratislave a zabezpečila pohrebnú službu.
  • Dňa 13.12.2020 bolo v čase o 08:08 hod. telefonicky oznámené že pod balkónom bytu na Štefánikovej ulici č. 356 leží na zemi osoba. Hliadka oznam preverila a na mieste bolo zistené, že sa jedná o osobu ženského pohlavia vo veku cca 30 - 40 rokov, ktorá nejavila známky života. Ležala na betóne pri pivničnom okne obytného domu, bez topánok a nemala pri sebe žiadne doklady. V čase o 08:12 hod. bola celá vec oznámená na t. č.158 a na miesto privolaná RZP. Následne sa hliadka pokúsila u susedov a oznamovateľa zistiť totožnosť osoby, čo sa nepodarilo. Hliadka zotrvala na mieste až do príchodu hliadky OO PZ Stará Turá a RZP. Vec prebralo OO PZ na ďalšie šetrenie.

Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 18.1.2021 | Aktualizácia: 18.1.2022
Nastavenia cookies