Menu

Z denníka mestskej polície - december 2017

  • Dňa 13.10.2017 boli na požiadanie hliadky OO PZ  prezreté záznamy z Mestského kamerového systému. V predošlý deň totiž došlo v miestnom supermarkete v čase okolo 16:00 hod. ku krádeži veľkého množstva alkoholu. Organizovanej skupine troch  mužov a jednej ženy sa podarilo z predajne vyviezť plný nákupný vozík alkoholu. Vec je v riešení OO PZ.
  • Dňa 28.10.2017 sa v čase 13:10 hod.  na MsP dostavil P. H. zo Starej Turej, ktorý priniesol peňaženku, v ktorej sa nachádzali doklady OP,VP a bankomatová karta na meno V. H. bytom Vrbovce. Hliadke sa po šetrení v rôznych telefónnych zoznamoch podarilo pána V. H. telefonicky kontaktovať. Ten však hliadke uviedol, kurióznu odpoveď: "Peňaženku s dokladmi stratil ešte v roku 2011 a všetky doklady už má vybavené nové."
  • O tom, že ľudia v núdzi sa uchyľujú i k vyberaniu odpadkov zo smetných nádob sa  presvedčil  oznamovateľ zo dňa 29.10.2017. V čase o 12:42 hod. bolo na MsP oznámené, že v jednom zo sídlisk neznáme osoby vyberajú kontajnery. Jednalo sa o sestry A. O. a N. O. z Krušoviec a ich kamaráta E. S. zo Selíc. Menovaní na príkaz hliadky všetky povyberané veci nahádzali naspäť do kontajnera a boli z miesta vykázaní.

Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 15.12.2017 | Aktualizácia: 15.2.2018