Samospráva

Z denníka mestskej polície - august 2018

  • Dňa 30.6.2018 v čase o 20:15 hod. vykonala na základe sťažnosti hliadka na Ul. Štefánikovej návštevu u pána E. P., ktorý niekoľko dní vykonáva údržbu svojho motorového vozidla tak, že pri údržbe nedodržiava bezpečnosť práce ani vyhlášku o manipulácii s horľavými a nebezpečnými materiálmi. Hliadka menovaného kontaktovala z dôvodu, aby si zabezpečil vozidlo a odstránil nebezpečné a horľavé látky. Nádoby s chemikáliami odstránil ihneď, vozidlo oznámil, že postaví na kolesá do 1.7.2018 do 20:00 hod. Kontrolu stavu vykoná nasledujúca nočná zmena. Ak nebudú spomenuté podmienky splnené, MsP spíše oznámenie na Inšpektorát práce. Toto však nebolo nutné, lebo menovaný splnil všetky podmienky tak, ako mu uložila hliadka MsP.
  • Dňa 3.7.2018 o 14:56 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie, že na konci Ul. SNP, pri kruhovom objazde sa samovoľne pohybovalo vozidlo. Hliadka oznam preverila, na uvedenom mieste sa nachádzalo vozidlo Peugeot. Hliadka vozidlo spoznala a následne upozornila majiteľa, aby si auto preparkoval a riadne zabezpečil proti svojvoľnému pohybu.
  • Dňa 13.7.2018 v čase o 02:00 hod. nahlásila pracovníčka MKS, že vidí na Ulici SNP pri predajni COOP Jednota osoby, ktoré sa medzi sebou naťahujú a postupne aj bijú. Oznam bol preverený na mieste sa odohrala ruvačka z ktorej väčšina účastníkov utiekla pred prichádzajúcou hliadkou. Na mieste ostal len M. K. bytom Vaďovce, jeho brat Ľ. K. a priateľka. Na mieste sa nachádzal ešte P. V. zo Starej Turej a údajný útočník, ten sa však vraj schoval do baru. Do neho sa hliadka nedostala, lebo bol uzamknutý. M. K. bola poskytnutá pomoc, lebo mal zlomený nos, rozbité ústa a krvácal. Hliadka MsP mu privolala vozidlo RZP. Nikto na nikoho nepodal oznámenie a nikto sa pred hliadkou nechcel k veci vyjadriť. Zrejme šlo o vybavovanie si osobných účtov. Preto po upokojení situácie a odvoze mladíka do nemocnice hliadka pokračovala v bežnom výkone služby.
  • Dňa 23.7.2018 bolo na MsÚ o 11:20 hod. nahlásené, že  na Ul. SNP uniká pravdepodobne plyn. Hliadka našla popísané miesto a zistila, že na plynovom uzávere je kaluž vody, ktorá bublinkuje pravdepodobne z unikajúceho plynu. Skutočnosť bola nahlásená na poruchy – plyn. O 12:20 hod. sa ohlásila poruchová služba, aby im hliadka identifikovala miesto úniku plynu. Na mieste bol zistený slabší únik a plynári zabezpečili nápravu.

 

Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 19.9.2018
Nastavenia cookies