Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2022 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá

Mesto Stará Turá, Publikované: 12.12.2022 | Aktualizácia: 13.12.2022
Nastavenia cookies