Samospráva

VZN č. 2/2002 O územnom pláne mesta Stará Turá o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásadách pre ďalší rozvoj města Stará Turá (zrušené)

Mesto Stará Turá, Publikované: 4.3.2002 | Aktualizácia: 16.4.2020
Nastavenia cookies