Samospráva

VZN č. 11/2009 O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Stará Turá (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.12.2009 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies