Samospráva

VZN č. 1/2022 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.5.2022 | Aktualizácia: 12.5.2023
Nastavenia cookies