Využite trasy pre bežky v našom regióne!

Bežky Hlavina Foto:KST ST

„Načo chodiť pešky- keď môžu byť bežky...“

Vytrasovanie a vyznačenie bežkárskych trás

Občianske združenie „Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina“ (KR-MAS) podalo v spolupráci s MAS Horňácko a Ostrožsko Žiadosť o finančný príspevok na projekt s názvom „Načo chodiť pešky- keď môžu byť bežky...“ predložený v rámci výzvy Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013. Vytrasované a vyznačené trasy majú rôznu dĺžku i náročnosť.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok na zvýšenie konkurencieschopnosti nášho prihraničného regiónu prostredníctvom posilnenia jeho športovo-rekreačného potenciálu vytrasovaním a vyznačením bežkárskych trás.  Projekt sa realizoval od februára 2011 a oficiálne bol  ukončený v januári 2012. Na prelome rokov 2012/2013 sa Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina dohodla s obcami a mestami v regióne na spôsobe udržiavania bežkárskych trás. Takýmto spôsobom sa rozšírila turistika v regióne i o zimnú turistiku, a to možnosťou využívania bežkárskych trás v území. Obyvateľom prihraničných regiónov sa rozšírila možnosti trávenia voľného času a zatraktívnilo sa prostredie regiónu. Pre domácich a zahraničných návštevníkov sa vytvoril nový produkt cestovného ruchu, ktorý podporí komplexnosť aktívneho trávenia voľného času v regióne prepojením na ostatné atraktivity a prírodné podmienky a scenérie s relatívne pokojným prostredím. Pri značení jednotlivých trás prihliadali koordinátori projektu predovšetkým na odporúčania aktívnych bežkárov a športových nadšencov. Návrh značenia prebehol pod záštitou organizácie Klub slovenských turistov, ktorá je oprávnená vyznačovať oficiálne trasy v teréne. Vyrobené boli aj  propagačné materiály s mapou so zaznačenými bežkárskymi trasami, ktorá bola v minulom roku distribuovaná medzi partnermi a subjektmi participujúcimi na rozvoji regiónu a podpore cestovného ruchu. Mapy sú k dispozícií aj na MsÚ Stará Turá. 

KR-MAS v súčasnosti zabezpečuje dlhodobé udržiavanie vyznačených  tratí v regióne. Na udržiavaní tratí sa spolupodieľajú mestá a obce združené v Kopaničiarskom regióne. Samosprávy podporili udržiavanie trás najmä prostredníctvom finančných prostriedkov, ale niektoré obce zabezpečili údržbu vyznačených bežkárskych trás aj prostredníctvom snežných ratrakov a ľudí, ktorí ich obsluhujú.

V prílohe pripájame mapu bežkárskych trás regiónu, opis lyžiarskych trás v Starej Turej a fotografie z mesiace január 2013.

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM“

 

K stiahnutiu

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Mgr. Kristína Kubinová - manažér KR-MAS, Publikované: 22.1.2013
Nastavenia cookies