Svetový deň povedomia o autizme

Dnes, 2. apríla 2022 si pripomíname Svetový deň povedomia o autizme.

Ľudia s autizmom sú jedineční a zaslúžia si rovnakú starostlivosť ako všetci ostatní. Patria do nášho sveta a chcú byť jeho súčasťou.  Potrebujú našu pomoc, potrebujú viac tolerancie. Svet bude potom pre nich bezpečnejší, predvídateľnejší a ich život bude spokojnejší. Neostaňme ľahostajní, rešpektujme inakosť, snažme sa pochopiť a prijať autizmus do nášho sveta.

Ako prejav úcty k tejto vývinovej poruche sa každoročne 2. apríla významné budovy a stavby po celom svete rozžiaria na modro. Podporu ľuďom s autizmom a ich blízkym môžeme vyjadriť aj my rôznym spôsobom. Možno tak, že si oblečieme niečo modré.

Mesto Stará Turá, Publikované: 2.4.2022 | Aktualizácia: 2.4.2022
Nastavenia cookies