Menu

Svet vnímaný inými očami

Umelci vnímajú svet inými očami ako ostatní ľudia. Práve tento iný svet sme mali možnosť spoznať v rámci 3. ročníka Medzinárodného výtvarného sympózia, ktoré sa konalo od 10. 6. – 16. 6. 2017 v Hoteli Lipa. Záštitu nad celým podujatím prevzala primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová.

Počas celého týždňa mali možnosť návštevníci vidieť prácu umelcov zo Slovenska, Česka, Poľska a Ukrajiny. Všetci títo maliari sa stretli na jednom mieste a ukázali, ako vidia nielen Starú Turú, ale i svet okolo seba. Celé sympózium sa nieslo v priateľskej atmosfére, čoho dôkazom boli i nekonečné rozhovory maliarov s návštevníkmi hotela Lipa. Ti ich mohli vidieť priamo pri tvorbe obrazov. Umelci si však našli čas aj na prehliadku mesta Stará Turá, aby načerpali možnú inšpiráciu. Maľovanie, ako mnohí hovoria, je mostom medzi maliarovou dušou a plátnom na ktorom zachytáva svoje pocity. Tie sú mnohokrát radostné, bláznivé, veselé i smutné.

Každý, kto si našiel chvíľku času a zúčastnil sa záverečnej slávnostnej vernisáže, však videl, že smútok tu rozhodne nemal zastúpenie. Nádherne sfarbené obrazy zdobili kongresovú sálu hotela Lipa, z každej strany sa ozýval veselý smiech i dych vyrážajúce udivenie nad prácou umelcov. Krásnu atmosféru podfarbili hudobné tóny pedagógov Základnej umeleckej školy v Starej Turej pani  Moniky Klenovej, DiS. art., ktorá zahrala na priečnu flautu a taktiež klavírne vystúpenie pani Mgr. Andrei Borovskej.  Hosťom večera bol popredný sólista opery SND Ivan Ožvát, ktorý prítomným zaspieval operné árie. V príhovoroch sa návštevníkom postupne prihovorili manažérka hotela Lipa Mgr. Nina Haverová, primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová a kurátor sympózia Jozef Šarman. Všetci vyzdvihli obetavú a vynikajúcu prácu výtvarníkov, ktorou obohatili toto sympózium. Potešili sa i z toho, že sa viacerí z nich inšpirovali kultúrou a lokalitou Starej Turej a vytvorili tak diela, ktoré majú svoju dušu, čaro a jedinečnosť.  

Veríme, že sa u nás umelci cítili príjemne a odchádzali s pocitom, že sa k nám vrátia aj v budúcich rokoch. Záverom by sme popriali všetkým výtvarníkom ešte veľa plodnej a krásnej tvorby pri ich ďalších dielach.

Publikované: 21.6.2017 | Aktualizácia: 22.6.2017