Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 4. štvrťrok 2011


1.  Názov zákazky:
     Úprava potrubia studenej vody na vodojeme Papraď.

     Hodnota zákazky:
     1 809,98 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Ján Kubiš – AQUA, Uhrova 702/10, 916 01 Stará Turá
 


2.  Názov zákazky:
     Dodávka kontajnerov na sklo KTS 1,5 zelený s otvorom na tabuľ. sklo.

      Hodnota zákazky 
      5 029,20 €

      Identifikácia úspešného uchádzača:
      ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice


3.  Názov zákazky:
     Dodávka polohovateľných 13 postelí a matracov pre ZOS
    
     Hodnota zákazky:
     5 556,10 €

     Identifikácia úspešného uchádzača: 
     S.O.G. WOOD s.r.o Trenčín


4.  Názov zákazky: 
     Grafická úprava a tlač knihy „Staroturianske mlyny a mlynári 1550 – 1950“

     Hodnota zákazky: 
     2 305 €

     Identifikácia úspešného uchádzača: 
     T-štúdio, s. r. o., reklamná agentúra, Jiráskova 169, 916 01 Stará Turá


5.  Názov zákazky: 
     Výpočtová technika pre MsÚ Stará Turá (PC, tlačiareň, LCD monitory, software MS Office, ...)

     Hodnota zákazky: 
     3 999 €

      Identifikácia úspešného uchádzača: 
      TOP SERVIS IT a.s., Pred poľom 786, 911 01 Trenčín


6.  Názov zákazky: 
     Projekt osvetlenia prechodu pre chodcov na Ul. Hurbanova

     Hodnota zákazky : 
     3 764,30 €

      Identifikácia úspešného uchádzača:
      LIGHTECH S.R.O., Bratislava 


7.  Názov zákazky:
     Dodávka alejových stromov: 37 ks Platanus acerifilia „Alphens Globe“

     Hodnota zákazky:
     4 873,34 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Arboeko s.r.o., Obříství 230,    277 42 Obříství, Česká republika
 

Mesto Stará Turá, Publikované: 1.2.2012
Nastavenia cookies