Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 4. štvrťrok 2014

1.  Názov zákazky:
     Nábytok do kancelárie - ZOS

     Hodnota zákazky:
     1 926

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Tilia v.o.s., Tehelná 2166/85, 91501 Nové Mesto nad Váhom
 


2.  Názov zákazky:
     Oprava podkrovnej izby - ZOS

     Hodnota zákazky:
     2 299 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     G.I.W. Gavač Ivan, gen. M.R.Štefánika 366/62, 916 01 Stará Turá
 


3.  Názov zákazky:
     TV, práčka a sušička - ZOS

     Hodnota zákazky:
     1 248 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     JM elektro Michalec, 916 01 Stará Turá
 


4.  Názov zákazky:
     Osvetlenie prechodu

     Hodnota zákazky:
     5 506,80 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     LIGHTECH s.r.o.


5.  Názov zákazky:
     Označenie hydrantov

     Hodnota zákazky:
     4 985 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Milena Malcová, Pyroslovakia


6.  Názov zákazky:
     Nákup kancelárskeho materiálu

     Hodnota zákazky:
     1 683,69 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     DAMITO s.r.o., 916 25 Brunovce 86


7.  Názov zákazky:
     Vyhotovenie nábytkovej zostavy – interiérové vybavenie kancelárie pokladne

     Hodnota zákazky:
     1 488 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Drevoexpres, s.r.o., 916 12 Lubina 672


8.  Názov zákazky:
     Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2013

     Hodnota zákazky:
     3 600 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Novoaudit, s.r.o. Nové Zámky


9.  Názov zákazky:
     Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2013

     Hodnota zákazky:
     3 600 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Novoaudit, s.r.o. Nové Zámky


10.  Názov zákazky:
       Oprava žľabu na budove zberného dvora

       Hodnota zákazky:
       2 418,25 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       VV Trading – Vavák, Jiráskova 165/10, 916 01 Stará Turá


11.  Názov zákazky:
       Osadenie uličných vpustí

       Hodnota zákazky:
       1 126,56 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Ján Kubiš AQUA, Uhrova 702/10, 916 01 Stará Turá


12.  Názov zákazky:
       Geodetické práce

       Hodnota zákazky:
       1 229 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Ing. Miriam Bunčiaková, Športová 675, 916 01 Stará Turá


13.  Názov zákazky:
       Znalecký posudok

       Hodnota zákazky:
       1 500 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Ing. Eva Gregušová, 916 11 Bzince pod Javorinou č. 236


14.  Názov zákazky:
       Výmena okien na Dome služieb

       Hodnota zákazky:
       4 647,34

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       EUROWIN PRO s.r.o., Dr. D. Úradníčka 193/5, 916 01 Stará Turá


15.  Názov zákazky:
       Projekt pre stavebné povolenie na stavbu: „Rekonštrukcia NKP Husitská veža“

       Hodnota zákazky:
       2 190 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       Ing. arch. Robert Kimle, archpoint s.r.o., Nové Mesto nad Váhom


16.  Názov zákazky:
        Vypracovanie a vykonanie Bezpečnostnej politiky

       Hodnota zákazky:
       1 910 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       SOMI Applications s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica


17.  Názov zákazky:
       Mailový server a firewall od spoločnosti Kerio 

       Hodnota zákazky:
       3 466,80 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       JKC, s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín


18.  Názov zákazky:
       Výpočtová technika

       Hodnota zákazky:
       1 296,16 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       TOP SERVIS IT, a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava


19.  Názov zákazky:
       Kamerový systém pre MsÚ Stará Turá

       Hodnota zákazky:
       2 465,89 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:   
       ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala, J. Kollára 345/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Mesto Stará Turá, Publikované: 14.1.2015
Nastavenia cookies