Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 4. štvrťrok 2012


1.
  Názov zákazky:
     Vchodové dvere - ZOS

     Hodnota zákazky:
     1 190,53 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Jankovič Jaroslav,  č. 80, 913 24 Veľká Hradná


2.  Názov zákazky:
     Oprava strechy na pavilóne MŠ na Ul. M. R. Štefánika

     Hodnota zákazky:
     3 671,09 €

     Ideentifikácia úspešného uchádzača:
     VV Trading – Vavák, Jiráskova 165/10, 916 01 Stará Turá


 3.  Názov zákazky:
     Dodávka a montáž klimatizačných zariadení LG  pre sobášnu sieň

     H
odnota zákazky:
    
5 414,88 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:
     ASSA SR s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra 


4.  Názov zákazky:
     Odstránenie betónovej plochy a demolácia základov

     Hodnota zákazky:
     2 495,62 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Jozef Podolan, Sasinkova 751/1, 916 01 Stará Turá


5.  Názov zákazky:
     Tlač knihy o Dejinách staroturianskych cirkví z obdobia reformácie a protireformácie v obci (1569-1770)

     Hodnota zákazky:
     1 815 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     T-štúdio, spol. s. r. o., Jiráskova 169, 916 01 Stará Turá 


6.  Názov zákazky:
     Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010

     Hodnota zákazky:
     3 600 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Novoaudit, s.r.o. Nové Zámky


7.  Názov zákazky:
     Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011

     Hodnota zákazky:
     3 480 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Novoaudit, s.r.o. Nové Zámky 


8.  Názov zákazky:
     Výpočtová technika pre MsÚ Stará Turá (PC HP, MS Office 2010, ...)

     Hodnota zákazky:
     4 967,06 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:
     TOP SERVIS IT a.s., Pred poľom 786, 911 01 Trenčín 


9.  Názov zákazky:
     Výpočtová technika pre MsÚ Stará Turá (PC HP, MS Office 2010, diskové pole Synology, monitor ASUS, ...)

     Hodnota zákazky:
     2 188,80 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:
     TOP SERVIS IT a.s., Pred poľom 786, 911 01 Trenčín 


10. Názov zákazky:
      Zriadenie WIFI hotspotu, IP kamery a zriadenie pripojenia pre možnosť poskytovania dátových služieb
      pre mesto Stará Turá       

      Hodnota zákazky:
      2 275,40 €
 
      Identifikácia úspešného uchádzača:
      ICS Systems, s.r.o., Mýtna 558/10, 916 01 Stará Turá


11. Názov zákazky:
      Kancelárske potreby

      Hodnota zákazky:
      1 167,99 €

      Identifikácia úspešného uchádzača:
      DAMITO Brunovce, s.r.o., č. 86,  916 25 Brunovce


12. Názov zákazky:
       Dopravné značenie

      Hodnota zákazky:
      4 924,06 €

      Identifikácia úspešného uchádzača:
      Hakom s.r.o. , Martin


13. Názov zákazky:
      Pasport miestnych komunikácií – extravilán

      Hodnota zákazky:
      6 954 €

      Identifikácia úspešného uchádzača:
      Hakom s.r.o. , Martin


14. Názov zákazky:
      Osvetlenie prechodu pre chodcov Ul. Štúrova – dodávka materiálu

      Hodnota zákazky:
      5 092,34 €

      Identifikácia úspešného uchádzača:
      LIGHTECH s.r.o., Bratislava

Mesto Stará Turá, Publikované: 11.1.2013
Nastavenia cookies