Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 2. štvrťrok 2014

1.  Názov zákazky:
     Stará Turá Topolecká - vodovod (služba)

     Hodnota zákazky:
     18 200 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Ing. Jozef Vyslúžil, Ul. SNP č.14,  914 51 Trenčianske Teplice


2.  Názov zákazky:
     Terénne a parkové úpravy územia vymedzeného Ul. Mierovou, SNP za potokom a BD č. 5 (služba)

     Hodnota zákazky:
     2 294 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     ZAAR Trnava s.r.o., Dolné Bašty 3/A,  917 01 Trnava


3.  Názov zákazky:
     Plynová kotolňa č.1 pre materskú školu na ulici Komenského (služba)

     Hodnota zákazky:
     3 120 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     PROTES ASE, Zlatovská 29 , 911 05 Trenčín


4.  Názov zákazky:
     Úprava projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa – MŠ na Ul. Hurbanova
     alokované pracovisko Ul. Hurbanova 153 Stará Turá (služba)

     Hodnota zákazky:
     1 020 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     PROTES ASE, Zlatovská 29 , 911 05 Trenčín


5.  Názov zákazky:
     Aktualizácia programu ASPI (automatizovaný systém právnych informácií) na rok 2014

     Hodnota zákazky:
     1 131,25 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 


6.  Názov zákazky:
     Rozšírenie IIS MIS-AIS o modul Elektronická registratúra  (sotware)

     Hodnota zákazky:
     3 480 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava 42


7.  Názov zákazky:
     Server HP ML350pR08 s rozšírenou zárukou , inštalačné a konfiguračné práce (hardware)

     Hodnota zákazky:
     6 333,60 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     JKC, s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín


8.  Názov zákazky:
     Windows Server 2012 (35 lic.), Veeam Backup Essentials Standard, VMware vSphere 5 Essentials Kit for 3 hosts (software)

     Hodnota zákazky:
     3 359,50 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     JKC, s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín

Mesto Stará Turá, Publikované: 10.7.2014
Nastavenia cookies