Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 3. štvrťrok 2013


1.  Názov zákazky:

     Inžinierskogeologický prieskum + radónový prieskum pre stavbu: Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá

     Hodnota zákazky:
     2 281,20 € + 392 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:     
     HES-COMGEO, spol. s.r.o. Kostiviarska 4, 974 01 Banská Bystrica     


 2.  Názov zákazky:
     Zateplenie obvodového plášťa a strechy – Telocvičňa ZŠ Ul. Komenského Stará Turá

     Hodnota zákazky:
     7 020 €

     Ideentifikácia úspešného uchádzača:
     PROTES – Združenie, Zlatovská 29, 911 05 Trenčín 


  3.  Názov zákazky:
      Multifunkčný priestor za DK Topolecká obj. SO 03 Altánok + spevnené plocha

      Hodnota zákazky:
     
23 778 €

      Identifikácia úspešného uchádzača:
      Petrovič Viliam – UNISTAV, 916 12 Lubina 359 


 4.  Názov zákazky:
     Oprava strechy na objekte bývalých DJ na ul. Mýtnej v Starej Turej

     Hodnota zákazky:
     3 314,53 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Vladimír Černák, SNP 3/10, Stará Turá 


 5.  Názov zákazky:
     Oprava strechy na objekte bývalých DJ na ul. Jiráskovej v Starej Turej

     Hodnota zákazky:
     2 723,76 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Vladimír Černák, SNP 3/10, Stará Turá 


 6.  Názov zákazky:
     Spomaľovací  retardér

     Hodnota zákazky:
     1 120,08 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Hakom s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin 


 7.  Názov zákazky:
     Verejné obstarávanie pre komoditu elektrická energia

     Hodnota zákazky:
     1 860,50 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Slovenské centrum obstarávania, Pri starej prachárni 16, 831 04 Bratislava 


  8.  Názov zákazky:
      Verejné obstarávanie pre komoditu zemný plyn

      Hodnota zákazky:
      1 008,00 €
   
      Identifikácia úspešného uchádzača:
      Slovenské centrum obstarávania, Pri starej prachárni 16, 831 04 Bratislava 


   9.  Názov zákazky:
       Aktívne prvky počítačovej siete zn. D-Link

      Hodnota zákazky:
      2 911,00 €
   
      Identifikácia úspešného uchádzača:
      JKC, s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 


   10. Názov zákazky:
         Vstavané skrine

       Hodnota zákazky:
       1 500 €
   
       Identifikácia úspešného uchádzača:
       WOOD SERVICE Group, s.r.o., Hrušové 906, Bzince pod Javorinou

Mesto Stará Turá, Publikované: 16.10.2013
Nastavenia cookies