Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 2. štvrťrok 2011


1. Názov zákazky: 
    Dodávka  a pokládka kabeláže mestského rozhlasu v rámci revitalizácie centrálnej mestskej zóny.

    hodnota zákazky
    4 610,87 €

    identifikácia úspešného uchádzača: 
    ELMA – Eduard Bečka 956 01 Bojná 108 


2. Názov zákazky: 
   
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 (vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu)

    hodnota zákazky
    996 €

    identifikácia úspešného uchádzača: 
    AKA – Ing. arch. Juraj Krasnohorský, Trenčianska 53,  821 09 Bratislava


3. Názov zákazky:
   
Energetický certifikát a energetický štítok buduvy: ZŠ Stará Turá, Ul. Komenského, učebňové pavilóny SO 02, 03, 04 a 05
    
    hodnota zákazky: 
  
 1 090 €

    Identifikácia úspešného uchádzača: 
    
MM projection s.r.o., Pionierska 981/3,  017 01 Považská Bystrica 


 4.  Názov zákazky: 
      Pasport miestnych komunikácií – intravilán

      Hodnota zákazky: 
      6999,6 €

      Identifikácia úspešného uchádzača:
      Hakom , s.r.o. Martin 


5.   Názov zákazky: 
      Dopravne značenie – dopravne značky

      Hodnota zákazky: 
      5892,26 €

      Identifikácia úspešného uchádzača: 
      Hakom s.r.o., Martin
 

Mesto Stará Turá, Publikované: 25.8.2011
Nastavenia cookies