Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 1. štvrťrok 2013


1.
  Názov zákazky:    
      Geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc. č. 1461, 1466 v k. ú. Stará Turá lokalita č. 6 – Dráhy

     Hodnota zákazky:
     1 134,00 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Ing. Miriam Bunčiaková, Športová 675/1, 916 01 Stará Turá 


2.  Názov zákazky:
     Geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc. č. 1476, 1500 v k. ú. Stará Turá lokalita č. 6 – Dráhy

     Hodnota zákazky:
     1 494,00 €

     Ideentifikácia úspešného uchádzača:
     Ing. Miriam Bunčiaková, Športová 675/1, 916 01 Stará Turá


 3.  Názov zákazky:
      Demolácia betónovej  plochy a betónového plota, trhanie pňov

      Hodnota zákazky:
     
1 482,00 €

      Identifikácia úspešného uchádzača:
      Jozef Podolan, Sasinkova 751/1, 916 01 Stará Turá  


4.  Názov zákazky:
     Zateplenie obvodového plášťa a výmena vonkajších otvorových konštrukcií – Mestský úrad Stará Turá

     Hodnota zákazky:
     7 440,00 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     PROTES Združenie ASE, Zlatovská 29,911 05 Trenčín


5.  Názov zákazky:
     MŠ Hurbanova 142 – statické posúdenie opravy poruchy v pavilóne 2

     Hodnota zákazky:
     4 398,00 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Ján Kubiš – AQUA, Ul. Uhrova 702/10,9106 01 Stará Turá


6.  Názov zákazky:
    Spracovanie územného plánu zóny lokalita č.6 DRAHY – regulačný blok B, 1.etapa

     Hodnota zákazky:
     8 790,00 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     ECOCITIES, s.r.o. E. Suchoňa 3, 921 01 Piešťany


7.  Názov zákazky:
     Prestavba a prístavba budovy MsÚ Stará Turá

     Hodnota zákazky:
     3 360,00 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     DONUM spol. s.r.o. , Ul. Čulenova 15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Mesto Stará Turá, Publikované: 12.4.2013
Nastavenia cookies