Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 1. štvrťrok 2012


1.  Názov zákazky:
     Spracovanie a tlač skladaných máp mesta Stará Turá a statická mapa mesta na web

     Hodnota zákazky:
     1 262,40 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:
     MAPA Slovakia Editor, s. r. o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava

 

 

 

 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 11.5.2012
Nastavenia cookies