Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €)


1.  Názov zákazky:
     Dodávka zemného plynu od 1.11.2016 do 31.10.2017

     Hodnota zákazky:
     10 246,61 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     MET Slovakia, a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava


 2. Názov zákazky:
     Dodávka elektrickej energie od 01.01.2017 do 31.12.2017.

     Hodnota zákazky:
     7 099,20 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.1.2017
Nastavenia cookies