Slávnostné otvorenie novej kolkárne v Starej Turej

 Po roku môžu kolkári MKK Stará Turá opäť využívať domáce dráhy.

Sen kolkárov sa premenil na skutočnosť. Dňa 14.06.2015 prebehlo slávnostné otvorenie novej 4-dráhovej kolkárne na štadióne, ktorej súčasťou je aj 2-dráhový bowling.

Na otvorení nového športového komplexu kolkárne & bowlingu sa zúčastnili významní ľudia Starej Turej, zástupkyňa primátorky mesta, športovci, podnikatelia, prezident Slovenského kolkárskeho zväzu JUDr. Štefan Kočan a samozrejme aj investor celej stavby Ing. Miroslav Nerád.

Všetkých hostí privítal prevádzkovateľ Marián Miškovič, nasledovala zástupkyňa primátorky mesta Bc. Zuzana Zigová a úvodné privítanie zakončil Ing. Miroslav Nerád. Po privítaní hostí nasledovala prehliadka kolkárne, bowlingu, šatní, spoločenskej miestnosti a ubytovacej časti nového komplexu.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj kolkári z MKK Piešťany. Otváracím zápasom medzi MKK Stará Turá a MKK Piešťany sa začali písať nové dejiny kolkárskeho športu v Starej Turej. Celý zápas sa viedol vo veľmi priateľskom duchu, kde víťazom bol každý, ktorý sa zúčastnil.

Ešte raz veľká vďaka investorovi Ing. Miroslavovi Nerádovi ako aj organizátorovi úvodného zápasu Jánovi Hochelovi - predsedovi klubu MKK Stará Turá.

Radoslav Čečot, MKK Stará Turá

Mestský kolkársky klub Stará Turá, Publikované: 18.6.2015
Nastavenia cookies