Informácia k distribúcii rúšok

Počas tohto víkendu mesto Stará Turá prostredníctvom dobrovoľníkov rozdistribuovalo posledné rúška pre najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov – seniorov nad 65 rokov. Spolu sme počas 2 týždňov seniorom do poštových schránok rozdali 2 100 kusov rúšok. Veríme, že aspoň takouto formou pomôžeme pri zamedzení šírenia vírusu COVID-19 medzi našimi obyvateľmi. Súčasne s rúškom bol v obálke pribalený aj sprievodný informačný list, kde seniori nájdu všetky potrebné informácie, ktoré im môžu pomôcť v tejto mimoriadnej situácii.
Pri takomto veľkom množstve distribuovaných rúšok sa mohlo stať, že niektorým zo seniorov sa balíček nepodarilo doručiť, preto prosíme, aby sa títo seniori prihlásili na telefónne číslo 0918 627 392 a rúška im budú vhodené do schránok.
Rúška boli mestskou políciou distribuované aj pre ľudí bez domova. Od stredy si môžu občania mladší ako 65 rokov, ktorí si nemajú možnosť zadovážiť ochranné rúška, prísť rúško vyzdvihnúť osobne na mestský úrad počas úradných hodín (Pondelok 9.00 – 11.00h, Streda 13.00 – 15.00h, Piatok 9.00 – 11.00h). Rúško im vydá pracovník mestského úradu pri vstupe do budovy.
Ešte raz veľmi pekne ďakujeme všetkým dámam, ktoré vo svojom voľnom čase šili rúška, nadácii ŽIVOT za finančnú podporu
 a tiež dobrovoľníkom za ich distribúciu medzi občanov.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 6.4.2020 | Aktualizácia: 6.4.2020
Nastavenia cookies