Prvá svieca už svieti...

Adventné obdobie odštartovalo mesto Stará Turá symbolickým rozsvietením prvej sviece na adventom venci mesta Stará Turá. S myšlienkou vytvoriť netradičný adventný veniec „opletením“ fontány na Námestí slobody sa mesto pohrávalo už dlhší čas. Vďaka šikovnosti pracovníčok Domu kultúry Javorina a technickému zabezpečeniu zo strany Technických služieb mesta Stará Turá sa tento projekt podarilo zrealizovať. A musíme uznať, že nádherne.

Vyzdobený adventný veniec privítal v nedeľu 3. decembra početný zástup občanov mesta Stará Turá pri príležitosti rozsvietenia prvej adventnej sviece. V úvode programu vystúpil detský folklórny súbor TURANČEK, ktorý pod vedením MgA. Michala Stískala zaspieval niekoľko vianočných piesní. Nechýbalo ani duchovné slovo, ktorým vysvetlil farár evanjelickej cirkvi a. v. pán Mgr. Radomír Vařák význam adventu a symboliku takéhoto venca. Následne si zobrala slovo primátorka mesta pani Ing. Anna Halinárová, ktorá zaželala prítomným, ale i všetkým občanom príjemné prežitie adventu a hlavne vianočných sviatkov. Po týchto slovách spolu s pánom farárom pristúpili k adventnému vencu mesta Stará Turá a slávnostne rozsvietili prvú sviecu.

Na záver celého podujatia vypustili prítomní občania niekoľko lampiónov šťastia, ktoré niesli v sebe odkaz blížiacich sa sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.

Nastáva totiž čas vianočný.

Mgr. Miroslav Krč, mesto Stará Turá , Publikované: 5.12.2017 | Aktualizácia: 6.12.2017
Nastavenia cookies