Menu

Pozor na požiare!

 Vážení občania  -  v jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú  najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú dôsledkom  porušenia zákona o ochrane pred požiarmi.  Niektorí občania svojim  nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú  okrem seba  a okolia aj  prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim  javo, a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na všetkých občanov  s výzvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,  

-            nevypaľujte suché trávnaté porasty! 

-         nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!

-            nefajčite v lesoch!

-            na kladenie ohňa v prírode  využívajte  len priestory na to určené – ohniská! 

-     pri odchode  ohniská  dôkladne uhaste!

 

         Hasiči  upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 €!

         Vážení občania,  chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým, a preto dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmi a správajte sa  voči iným a prírode ohľaduplne a zodpovedne.    

OR HaZ NMnV            

MsÚ Stará Turá, Publikované: 18.3.2015