Pomôžme deťom s autizmom

201911181546320.logo-tsk-projek

Už niekoľko rokov členovia Komisie pre sociálne veci a bývanie v spolupráci so sociálnym oddelením MsÚ v Starej Turej hľadajú formu pomoci rodinám, ktoré vychovávajú dieťa s určitým handicapom. Jedna z foriem pomoci je organizovanie víkendu pre rodiny s dieťaťom s autizmom.

V krásnom prostredí v Tábore Podvišňové sa 27. – 29. 9. 2019 stretli tieto rodiny už po štvrtý krát. Cieľom podujatia bolo napomôcť rodičom k získaniu množstva zaujímavých a pre výchovu ich detí dôležitých informácií. K lepšiemu pochopeniu myslenia týchto detí a vhodnosti určitývch výchovných postupov napomohla rodičom prednáška spojená s diskusiou s odborníkmi z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva zo Spojenej školy na Myjave. Informačným obohatením bola i prednáška stomatológa MUDr. Monošíka, ktorý ošetruje deti s touto diagnózou už niekosľko rokov, snaží sa pochopiť a prijať tieto deti s ich špecifickým videním nášho sveta . Z jeho pohľadu je pre tieto deti najpodstatnejšia silná láska a prijatie ich odlišnosti. Žiaľ, naša spoločnosť nevytvára dostatok možností pre ideálny rozvoj a uplatnenie sa detí s touto diagnózou v reálnom živote. Inakosť týchto detí je často považovaná za nevychovanosť a matky sú často odsudzované verejnosťou za neschopnosť vychovať svoje dieťa. Povedomie širokej verejnosti o tejto diagnóze je stále minimálne.

Do organizovania podujatia sa zapojilo aj Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Kálnici, členovia ktorého poskytovali individuálne poradenstvo a venovali sa aktivitám s deťmi. Rodičom sme okrem podnetných prednášok ponúkli aj chvíle realxu v podobe masáží, saunovania a relaxačného cvičenia. Program pre deti bol oveľa dynamickejší. Okrem športových aktivít sa deti potešili pri mnohých tvorivých činnostiach. Každé dieťa si vymaľovalo originálne tričko, šálku, drevené figúrky, ozdobilo šiltovku s flitrami. S nadšením s pustili do modelovania s hlinou, točenia na hrnčiarskom kruhu, ale najväčšiu radosť mali pri futbale. Stíšenie a ukľudnenie detí nastalo počas kanisterapie. Užili si chvíle relaxu a príjemnej pohody na tulivakoch, ktoré nám poskytol p. Hladík.

Potrebnosť takýchto podujatí môžeme vyjadriť slovami jednej matky „Ďakujeme za krásny víkend všetkým – odborníkom, maminkám aj detičkám! Veľmi si vážim vašu snahu pomôcť tým úžasným dušičkám...“

Za krásny a bohatosťou informácií a činností naplnený víkend ďakujeme finančnej podpore Trenčianskemu samosprávnemu kraju, Nadácii ŽIVOT a Mestu Stará Turá, ktoré aktivitu podporilo z charitatívnemu účtu. Vďaka ich podpore sme zrealizovali podujatie, ktoré napomôže zúčastneným rodinám nielen v informovanosti  od odborníkov, ale aj vzájomnému spoznaniu sa a odovzádvaniu si vedomostí a skúseností. Pevne verím, že pre dvadsiatich členov rodín zo Starej Turej, pre ktorých bolo poduajtie plne hradené, ale aj pre osemnásť ľudí z okolia Myjavy a Nového Mesta nad Váhom, ktorí sa na podujatí finančne spolupodiaľali bolo skvelou príležitosťou rozšírenia vedomstí a spoznania ľudí v podobnej situácii.

Veľké poďakovanie patrí množstvu dobrovoľníkov, ktorí sa venovali deťom – p. Sládkovej, p. Halinárovej, p. Gajarovej, p. Pevnej, pracovníkom zo Spojenej školy v Myjave a Špeciálno-pedagogického centra v Kálnici. A samozrejme presonálu v Tábore Podvišňové, ktorý bol maximálne ústretový a chápavý voči našim potrebám.

 

Autor foto: G. Hučková

 

Júlia Bublavá, Publikované: 1.11.2019 | Aktualizácia: 1.11.2019
Nastavenia cookies