POĎAKOVANIE

Mesto Stará Turá ďakuje všetkým zúčastneným dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom boli súčinní pri pomoci ukrajinským odídencom, ktorí boli nedobrovoľné nútení odísť zo svojich domovov.

Mesto ako samospráva muselo operatívne riešiť množstvo situácií, ktoré by sme bez účasti dobrovoľníkov a solidarity občanov nášho mesta len veľmi ťažko zvládli. Či už to bolo pri ubytovávaní, vybavovaní nevyhnutných dokladov, organizovaní finančnej i nefinančnej zbierky, zabezpečení jazykového kurzu, vytvorenia aplikácie a zosúladenie potrebných informácií pre začlenenie sa do bežného života, zastrešenia prevádzky sociálneho šatníka a v neposlednom rade organizovanie stretnutí Ukrajincov v našom meste.

Nezištne venujete svoju energiu, schopnosti a čas v prospech iných ľudí, ktorí túto pomoc potrebujú.

ĎAKUJEME

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 11.5.2022 | Aktualizácia: 11.5.2022
Nastavenia cookies