Participatívny rozpočet pozastavený

Mesto Stará Turá v nadväznosti na súčasnú epidemickú situáciu, v ktorej sa Slovensko ocitlo, nedokáže zabezpečiť podmienky participatívneho rozpočtu, ktoré sú stanovené vo VZN č. 7/2019 - Nar., ktorým sa určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre Starú Turú.
Žiaľ, dnes nevieme ani odhadnúť možnosti realizácie projektov z rôznych oblastí života mesta a občanov v rámci participatívneho rozpočtu a nemáme dostatok informácií, kedy sa situácia na Slovensku upokojí. Preto nevieme ako ďalej pokračovať pri realizácii PR v našom meste.
Vedenie mesta teda pozastavuje tohtoročné aktivity participatívneho rozpočtu a podľa aktuálnej situácie by sme participatívny rozpočet spustili na jeseň tohto roka, prípadne až v budúcom roku (stretávanie sa komunít, zber žiadostí – projektov, hlasovanie verejnosti).
Veríme, že nové projekty na nás počkajú do obdobia, kedy sa situácia na Slovensku upokojí a my si naplno budeme môcť užiť nápady, ktoré z participatívneho rozpočtu vzídu.
MsÚ Stará Turá, Publikované: 29.3.2021
Nastavenia cookies