Mestské oslavy 73. výročia SNP v osade Nárcie

Mestské oslavy SNP v osade Nárcie

V dnes už mĺkvej a zaniknutej osade Nárcie, kde nás navždy privíta len tichý vánok okolia, na mieste kde pociťujeme smútok a beznádej ale i odvahu, hrdosť a obetu bojovníkov, ktorí sa tu postavili fašistickému besneniu, sme sa 25. augusta 2017 zišli, aby sme si pripomenuli 73. výročie Slovenského národného povstania.

K pamätníku obetiam protifašistického odboja, na ktorom je v ruskom a slovenskom jazyku napísané: 
„NA TOMTO MIESTE BOLO POČAS SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA V ROKU 1945 NEMECKÝMI VOTRELCAMI ZA ŽIVA UPÁLENÝCH DEVÄŤ PARTIZÁNOV Z II. STALINOVEJ PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY.
ZA KRAJŠÍ NOVÝ ŽIVOT POLOŽILI TU SVOJE ŽIVOTY SLOVÁCI, RUSI A POLIACI.
KTO PADNE ZA VLASŤ – NEZOMIERA.“
                                                                             BOTEV

položili vence postupne poslanec NR SR Dušan Bublavý, zástupcovia mesta Stará Turá, členovia Oblastného výboru SZPB v Novom Meste nad Váhom, zástupcovia oblastných politických strán i občania, ktorí si takto uctili tragické osudy hrdinov Slovenského národného povstania. 
Po pietnom akte kladenia vencov, privítala zástupkyňa primátorky Zuzana Zigová všetkých prítomných hostí a občanov.
V príhovoroch pripomenuli, najskôr primátorka mesta Stará Turá Anna Halinárová, a následne poslanec NR SR Dušan Bublavý, aby sme nikdy, ani s odstupom sedemdesiatich troch rokov, nezabudli na malé i veľké hrdinstvá, ale predovšetkým na straty najcennejšie a to na straty ľudských životov. Zdôraznili tiež, aby sme vždy pri týchto pamätníkoch spoločne prejavili úctu tím, ktorí tu zomreli, aby sme my mohli slobodne žiť.    
Po príhovoroch si zobral slovo predseda klubu Zväzu vojakov SR Nové Mesto nad Váhom Kamil Krištofík a udelili in memoriam pamätnú  medailu kpt. Miloša Uhra –  I. stupňa Jánovi Ličkovi, Gustávovi Gavačovi a Martinovi Kostelnému. Pamätné medaile odovzdali blízkym príbuzným.
Pamätník tragických udalostí tejto doby stojí aj v neďalekej Hlavine. Tu boli za pomoc partizánom fašistami zavraždení Martin Kostelný, Pavel Kostelný a Michal Medňanský. Pred samotnou pietnou spomienkou v osade Nárcie, položila primátorka mesta Anna Halinárová, zástupkyňa primátorky Zuzana Zigová a predsedníčka  ZO SZPB Stará Turá Elena Kovárová, kyticu i k tomuto pamätníku.

Na záver všetkých zúčastnených čakalo malé občerstvenie v priestore pod pamätníkom, ktoré pre nich mesto Stará Turá pripravilo. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa spomienkovej slávnosti zúčastnili.

 

foto: MK, MsÚ Stará Turá

Mgr. Miroslav Krč, mesto Stará Turá , Publikované: 4.9.2017 | Aktualizácia: 4.9.2017
Nastavenia cookies