Mesto Stará Turá hľadá ortopéda a psychiatra do budovy polikliniky

 Mesto Stará Turá hľadá špecialistov - ortopéda a psychiatra, ktorí by mali záujem otvoriť si svoje odborné ambulancie za výhodných podmienok v budove Mestskej polikliniky Stará Turá. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na Mestskom úrade v Starej Turej, t. č. 032/746 1618 alebo 0915 984 309, email: kancelaria@staratura.sk. 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 8.1.2020