Hodová slávnosť

201608301315360.p8144267

Hodová slávnosť je pre každú farnosť významný a sviatočný deň. Inak tomu nie je ani v rímsko-katolíckej farnosti v Starej Turej. Vo sviatok Nanebovzatia Panny Márie, deň posvätenia kostola, sa konala slávnostná hodová svätá omša. V úvode privítal domáci kňaz Otec Daniel pozvaných vzácnych hostí: Otca Norberta, Otca Petra, pani primátorku Ing. Halinárovú, zástupkyňu primátorky Bc. Zigovú, hostí z Novej Lhoty, Boršíc, a samozrejme domácich farníkov.

Po ukončení hodovej svätej omše nábožné piesne vystriedali ľudové, ktoré zahrali a zaspievali žiaci MgA. Michala Stískala. K dobrej nálade prispelo pohostenie, nechýbali koláče, klobása, slanina a pre starších domáca slivovica a víno.

Je už niekoľkoročnou tradíciou, že hodová omša je oživená ľuďmi oblečenými do Staroturianskych a Moravských krojov. Veľmi sa teším, že v tomto roku bolo veľa krojovaných chlapcov a dievčat. Krásne boli aj mladé mamičky v slávnostných krojoch spolu so svojimi malými deťmi. Úprimne Vám všetkým ďakujem za Vaše nadšenie a záujem okrášliť hodovú slávnosť v tradičnom ľudovom kroji. Málokto vie, že kroj je považovaný za najvyššie postavené spoločenské oblačenie. Keď si ich ľudia obliekajú, vyjadrujú tým zdravú hrdosť na svoj národ, na naše Slovensko a na tento prekrásny Podjavorinský kraj. Mnohí si ani neuvedomujú, že je to zároveň úcta k našim predkom, k tým, ktorí v tomto kraji a meste v minulosti žili.

 Na záver by som chcela poďakovať pánovi farárovi Mgr. Danielovi Vachanovi, ktorý sa postaral o slávnostný priebeh svätej omše, miništrantom, ženám, ktoré napiekli koláče a postarali sa o pohostenie. A samozrejme moje poďakovanie patrí i všetkým, ktorí sa svojim slávnostným odevom - krojom podieľali na dôstojnom priebehu hodovej slávnosti.                                       

Jitka Durcová, Publikované: 30.8.2016
Nastavenia cookies