Deň plný slnka a radosti

9. ročník - Otvorená náruč

Radostným zvítaním priateľov a známych sa rozbieha deviaty ročník podujatia Otvorená náruč, ktoré sa koná v Agrofarme a v Agropenzióne Adam v Podkylave. Názov vystihuje úvodnú časť podujatia – všetci sa s úsmevom a otvorenou náručou po roku opäť stretávajú.

Krátky príhovor organizátorov a všetci účastníci sa rozpŕchnu ku ponúkaným činnostiam a aktivitám. A program je ako vždy bohatý. Deti a mládež sa spolu s rodičmi potešia s krásnymi huňatými psíkmi ktorí ich ukľudnia počas príjemnej a hravej canisterapie. Komu sa máli psík, užíva si oveľa väčšie zviera. Vysadne na koňa a poteší sa jazdou na jeho chrbte. Hipoterapia je jednoznačne jedna z najobľúbenejších terapií na podujatí. O zdravý a nebolestivý chrbát sa postarajú traja maséri, ktorí pomáhajú uvoľniť bolestivé miesta. Veľmi nápomocné sú aj Ceragem lôžka, ktoré svojim teplom a mechanickou masážou uvoľňujú stuhnuté svalstvo a napätie. Iná forma relaxácie prebieha počas muzikoterapie. Každý si vyberie pre neho zaujímavý a vhodný hudobný nástroj, postupne sa uvoľní a všetci spoločne vytvárajú zaujímavé hudobné cvičenia. Je to spontánne a uvoľňujúce, veď všetci vieme, že hudba lieči. Takýchto terapeutických liečebných možností je viac. Okrem spomenutej canisterapie, hipoterapie a muzikoterapie sa deti potešia pri modelovaní s hlinou, zdravotnom cvičení a plávaní v bazéne.

Tvorivosť detí, občas aj rodičov sa prejaví pri maľovaní figúrok, zdobení venčekov, pletení s papierom, alebo tvorení s vlnou. Pre mnohých je zaujímavá ukážka paralympijského športu Boccia. Pravidlá pri tomto športe objasňuje Peťo Minarech, ktorý sa úspešne venuje Bocci už niekoľko rokov.  Oživením je príchod Veselého klauna. Ten vtiahne do svojich scénok množstvo detí, ktoré s nadšením prijímajú svoje roly. Posledné roky sú súčasťou podujatí aj skvelé dentálne hygieničky, ktoré sa sústreďujú na dobrú starostlivosť o zúbky týchto detí. Aj pre nich je radostné konštatovanie, že rodičia si spolu s deti uvedomujú dôležitosť dôkladného čistenia zubov a venujú tomu potrebný čas. Príjemné chvíle zažívajú väčšinou dievčatá a ženy v kútiku krásy Mary Kay. Dievčatá z tejto kozmetickej spoločnosti prinášajú  pohodu, uvoľnenie a pomáhajú pri zvýraznení pekných čŕt dievčat a žien.

Veľmi dôležitou súčasťou podujatia je odborné poradenstvo pracovníkov ÚPSVaR, ktorí spoločne s pánom riaditeľom Vajašom sú počas celého dňa k dispozícii, aby informovali účastníkov o aktuálnych možnostiach pomoci týmto rodinám. Odbornou radou účastníkom prispievajú aj pracovníčky sociálneho oddelenia MsÚ Stará Turá.

Záver podujatia už tradične patrí opekaniu spojenému s hudbou a spevom. Po krásnom, pozitívnymi emóciami naplnenom dni sa všetci správne unavení vraciame domov.

Podujatie zorganizovala Komisia pre sociálne veci v spolupráci so sociálnym oddelením MsÚ v Starej Turej a mnohými dobrovoľníkmi. Všetkým vyjadrujeme veľkú vďaku! Na záver len jedno želanie – aby sme sa v dobrom zdraví mohli všetci stretnúť aj o rok, na desiatom ročníku... už teraz sa tešíme!                                                                     

 

Srdečná vďaka patrí sponzorom podujatia:

Trenčiansky samosprávny kraj

Charitatívny účet Mesta Stará Turá

Nadácia ŽIVOT

OZ Bazalka

Ceragem Trenčín

Somadent s. r. o.

Alenka Antalová

Anka Halinárová

Svaman s. r. o.

Mary Kay

Pekáreň Bzince pod Javorinou

Honeywell

MOKI s. r. o.

K&M Innovation s. r. o.

Omnia Slovakia s. r. o.

 

                                                                                         Za všetkých organizátorov podujatia Júlia Bublavá

Júlia Bublavá, Publikované: 19.6.2023 | Aktualizácia: 3.7.2023
Nastavenia cookies