Ceny primátora mesta za rok 2019 preložené do budúceho roka

 V nadväznosti na mimoriadnu situáciu, v ktorej sme sa ocitli a tiež na základe toho, že pravdepodobne ešte na dlhú dobu budú zakázané akékoľvek hromadné podujatia, sa vedenie mesta rozhodlo, že v súčasnej situácii nie je vhodné udeľovať ocenenia Ceny primátora za rok 2019. V prípade, ak bude situácia v budúcom roku upokojená, vyhlásime nové kolo nominácii a Ceny primátora udelíme v budúcom roku. Do dnešného dňa bolo na mestský úrad doručených niekoľko nominácií, išlo však o občanov, ktorí sú pre Starú Turú výnimoční dlhodobo, čiže ich nominácia nie je viazaná na rok 2019. Tieto nominácie preto môžu prejsť do ďalšieho roka a k nim sa v roku 2021 pridajú ďalšie nominácie. 
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a zaslali nám svoje nominácie na Cenu primátora mesta za rok 2019. Veríme, že v budúcom roku sa nám udeľovanie ocenení podarí zrealizovať v takej forme, akú sme si tento rok naplánovali.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 7.4.2020
Nastavenia cookies